Angeline eriksson deltar i europeiskt ungdomstoppmöte!

Angeline Eriksson som är ordförande för CUF Halland representerade CUF i det fjärde YELL-toppmötet (Young elected local and regional leaders) fredagen den 25 september. YELL-toppmötet som handlade om Coronapandemin hölls denna gång digitalt. Mötet anordnades av Renew Europe i Regionkommittén tillsammans med LYMEC and YDE.

Det var första gången du var med på den här typen av möte. Gav det mersmak för andra möten med liberaler på europanivå?

Jag visste inte riktigt helt vad jag gav mig in på när jag sökte till mötet, men det var väldigt roligt och givande att få träffa andra unga liberaler. Diskussionen och utbytena var väldigt lärorika och mötet gav mig absolut mersmak till att ta del av flera sådana träffar, framförallt när vi kan börja resa igen och kan träffas personligen.

Vad lärde du dig av mötet? Hur kommer du att använda det du lärt dig?

Utöver att få ny kunskap kring olika länders restriktioner till följd av Covid-19 och hur det har drabbat unga på olika sätt, så lärde jag mig mycket genom de andra deltagarnas egna erfarenheter. Vi som deltog var lokala ledare på olika nivåer, så det var intressant att ta del av likheter och skillnader i våra erfarenheter. Jag fick ny kunskap om hur andra länders politiska organisationer ser ut på lokal nivå och hur det är att vara ung ledare i andra delar av Europa. Det jag främst tar med mig från mötet är att vi är del av något större. Känslan av gemenskap behöver inte sluta på lokal eller nationell nivå i vårt hemland. Genom att träffa andra unga liberaler och se våra gemensamma mål kan vi känna samhörighet och gemenskap på en europeisk nivå.

Sverige har valt en annan strategi att tackla Covid-19 jämfört med många andra länder. Var det något som de andra deltagarna berättade om som du skulle kunna använda dig av på hemmaplan?

Genom att höra om andra länders strategier och unga ledares tankar och erfarenheter kring restriktionerna så vidgades mitt perspektiv ytterligare och våra egna restriktioner hamnade i ett nytt sammanhang. Många andra länder har mycket hårdare restriktioner än Sverige, och det hade slagit hårt mot de unga i samhället, både sett till jobb, hälsa och utbildning. Vissa pratade om att restriktionerna diskriminerade just unga personer och att de tog en större smäll än många andra i samhället.


Även om Sverige inte haft lika hårda restriktioner som många andra länder så är ungdomsarbetslösheten snart på nivå med finanskrisen 2008. Även våra unga här hemma har fått ta en stor smäll av pandemin, och vi måste satsa och komma med åtgärder för att få unga i arbete och utbildning igen.


För ungdomar, och särskilt för utsatta ungdomar, innebär Coronakrisen betydande risker inom utbildning, sysselsättning och psykisk hälsa. Vilka åtgärder bör kommuner och regioner vidta för att ta itu med denna fråga?

Något de lokala och regionala ledarna bör satsa mer på är barn- och ungdomspsykiatrin som hade långa köer redan innan pandemin. Det är viktigt att de som behöver stöd och hjälp också får det. Ett annat sätt att hjälpa ungdomar är att stötta de företag som ofta anställer unga, exempelvis inom restaurangbranschen. Kommuner och regioner kan även underlätta för unga att starta eget.

Generellt är det viktigt att lokala och regionala ledare lyssnar på unga för att höra vilka åtgärder och typ av stöd som behövs. På så sätt kan de tal av de tankar och perspektiv som kommer fram där och inte bestämma saker över ungdomars huvuden.


Vilken roll kan ungdomar komma att spela i en värld efter pandemin?

De unga kommer att spela en väldigt viktig roll efter Covid-19. De har en avgörande roll när det gäller att hantera både nuvarande och framtida globala utmaningar. Dessutom kommer det krävas mycket kreativitet och innovation. Där har unga en viktig roll att spela för att ta världen framåt.

Samhället kommer antagligen inte bli sig helt likt igen, och unga har där också en chans att hjälpa till att förändra samhällets normer till något nytt och bättre.


Läs mer om YELL-toppmötet här.