Olivia Brinck i Kapstaden skriver om korruption och demokratiimplementering

Olivia Brinck

Olivia Brinck som genom Centerpartiets internationella akademi är på praktik hos Democratic Alliance i Kapstaden, Sydafrika, har skrivit två artiklar kopplade till de utmaningar som länder i tredje världen möter både gällande demokratiimplementering och korruptionsbekämpning.

I den ena artikeln Olivia har skrivit kan ni läsa om kopplingen mellan den utbredda korruptionen i Sydafrika och tribalism. Kan tribalism förklara varför korruption ses som allmänt accepterat i det sydafrikanska samhället? Olivia har i den andra artikeln skrivit om utmaningarna vid implementering av demokrati i länder vars befolkningar fortfarande tror på magi och schamanism.

Artiklarna är skrivna på engelska och ni finner dem här: