Möt Peeter Boldt-Christmas, akademins första praktikant på National Democratic Institute

Centerpartiets internationella akademi har i flera år erbjudit praktikplatser för unga ambitiösa personer i Bryssel, Kapstaden, London, Washington D.C och Stockholm. Hösten 2020 inleddes ett nytt samarbete i Washington D.C med organisationen National Democratic Institute (NDI). NDI arbetar med demokratifrämjande arbete och Peeter Boldt-Christmas fick äran att vara den första praktikanten hos NDI genom den internationella akademin.

National Democratic Institute i Washington är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar ideellt med att bygga upp och stärka demokratiska samhällen runt om i världen, utveckla demokratiska värderingar och bistå politiska aktörer på olika sätt. Sedan organisationens bildande år 1983 har NDI arbetat med projekt i 156 olika länder. Deras arbete är otroligt betydelsefullt för den internationella politiska utvecklingen och Centerpartiet ser fram emot ett djupare samarbete med dem framöver.

Peeter, som fick praktisera hos NDI under hösten 2020, har både en magisterexamen i politik och krig och en kandidatexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan bakom sig, samt mångsidiga internationella erfarenheter. Förutom att ha praktiserat vid Sveriges ambassad i Alger, studerat internationella relationer vid National University of Singapore och Seoul National University, har Peeter även varit bosatt i Frankrike och Tyskland. På grund av den rådande covid-19-pandemin fanns det tyvärr ingen möjlighet för honom att praktisera på plats i Washington D.C, därför har han istället jobbat på distans ifrån Stockholm. Handledaren under hans praktikperiod har varit Birgitta Ohlsson, som har en lång karriär inom Liberalerna bakom sig men som idag jobbar på NDI.

Vi har intervjuat Peeter om hans praktikperiod och de erfarenheter han tar med sig därifrån.

Berätta lite kort om dig själv och dina arbetsuppgifter som Fellow på National Democratic Institute
Jag är ganska nyutexaminerad, med en magister i statsvetenskap, säkerhet och krishantering från Försvarshögskolan. Jag har en kandidatexamen därifrån i samma ämne och har under studietiden gjort utbyten och praktik utomlands. Det var därför naturligt för mig som ville vidare ut i världen att söka till Centerpartiets internationella akademi och trots att pandemin höll mig kvar i landet har jag fått jobba med hela världen, om än digitalt.

Som fellow har min uppgift varit att bistå arbetet på NDI:s enhet för politiska partier, som leds av Birgitta Ohlsson. I det arbetet ingår att ta fram idéer till framtida programverksamhet, vara med och implementera redan sjösatta program och rådge både andra enheter och externa aktörer i deras policyarbete. Det kan röra sig om politiska partier som vänder sig till NDI för att få verktyg att förbättra sin interndemokrati, eller myndigheter som vill ha input ur ett partiperspektiv när de utformar ny vallagstiftning. Andra arbetsuppgifter för en fellow inkluderar att förbereda enhetsdirektören med talepunkter och underlag inför hennes framträdande i medier och diverse seminarier. Som fellow har jag också skrivit artiklar till enhetens nyhetsbrev och assisterat kollegorna med att göra desk research på olika teman med koppling till politiska partier. Jag fann exempelvis att politiska partier alltför sällan inkluderas i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism.

I din senaste månadsrapport skriver du om en intressant fallstudie du gjort om Irlands Sinn Féins framgångar hos unga väljare. Hur kommer det sig att du valde att skriva om just detta ämne? Vad är de huvudsakliga slutsatserna från din fallstudie?
Som fellow kan man bli ombedd av en medarbetare att göra research på ett visst ämne, som i det här fallet där jag ombads skriva om politiska partier och ungas politiska deltagande. Fallet Irland och Sinn Féin var på min kollegas inrådan. Den ena slutsatsen är att politiska partier gör rätt i att inte trivialisera unga väljares politiska problemformuleringar. Det gick illa för de statsbärande partierna i Irland, Fianna Fáil och Fine Gael, som underskattade ungas oro för klimatförändringar och skenande bostadspriser. Sinn Féin å sin sida gav dessa problemformuleringar en plattform. Den andra slutsatsen är att unga är att lågt valdeltagande bland unga inte ska tolkas som politiskt ointresse – tvärtom hittar unga mindre formella vägar att engagera sig. Politiska partier behöver bli bättre på att omsätta den energin.

Nu när du praktikperiod är klar, vad är dina främsta lärdomar som du tar med dig?
Utöver specifika lärdomar från olika efterforskningar som jag och mina kollegor har gjort (som den ovan om ungas politiska deltagande) har jag lärt mig mycket om politiska partiers roll i demokratin. Inte bara deras position som katalysatorer för människors idéer, utan deras drivkraft i de flesta politiska system. Ibland talas det om att regeringen har fattat ett visst beslut eller att en politiker har en viss hållning, men bakom dem står politiska partier som för dem i en viss riktning. Det låter kanske uppenbart, men det märks inte riktigt i sättet som länder som Sverige och internationella organisationer jobbar. Jämfört med civilsamhällesorganisationer är det endast en bråkdel av demokratibiståndet i världen som riktar sig till eller ens inkluderar politiska partier, trots att de utgör den en så viktig och unik ingång för den som vill få till stånd en förändring.

Har du några framtida politiska spaningar att delge dig av?
Jag tror att vi kommer att se en ökad partipolitisering av vaccinen mot covid-19. Det finns tendenser till det i flera länder, från Indien och Grekland till Kanada och Sydafrika. I det senare är Democratic Alliance-regeringen i Västra Kapprovinsen missnöjd med det nationella ANC-styrets vaccinationsprogram och den har därför beslutat att ta saken i egna händer och ingått avtal med vaccintillverkare för att kringgå den nationella planen. I Kanada har oppositionspartier börjat kräva större insyn i utformningen av provinsernas vaccinationsstrategier, medan politiska partier i Indien anklagar varandra för att vaccinera sina egna företrädare och utlova gratis vaccin vid eventuell valvinst. Hemma i Sverige ser vi hur våra riksdagspartier gör utspel om turordningen för olika yrkesgrupper (läs: väljargrupper). Det är en naturlig utveckling eftersom det berör så många människors hälsa, men det är på gott och ont. I värsta fall ser vi effekterna av deras polariserande kapacitet, i bästa fall partiers viktiga roll i ansvarutkrävande.