Deltagarna i Centerpartiets internationella akademi hösten 2021

Från vänster på bilden: Tyra Lundberg, Viktor Botvidsson, Maja Ekdahl, Nicole Vestling och Hedvig Tindberg.

Rekryteringen av Centerpartiets internationella akademi hösten 2021 är färdig och vi kan nu presentera fem nya ansikten som kommer att fördela sig på tre olika kontinenter för att lära sig mer om internationell politik och Centerpartiet.

Centerpartiets internationella akademi kommer under hösten ha praktikanter utsända på partiets Brysselkansli i Europaparlamentet, hos det sydafrikanska oppositionspartiet Democratic Alliance i Kapstaden, National Democratic Institute i Washington, D.C, och på Centerpartiets internationella kansli i Stockholm. På grund av rådande omständigheter kopplade till covid-19 kan man behöva genomföra sin praktik på distans från Sverige.

Här är akademideltagarnas presentationer!

Tyra Lundberg är 22 år och kommer i höst vara stationerad på Centerpartiets Bysselkansli i
Europaparlamentet som praktikant. Hon har en Politices kandidatexamen i statsvetenskap och
nationalekonomi från Stockholms universitet. Hennes främsta fokus är europeisk
säkerhetspolitik och jämställdhetsfrågor och hon har även studerat dessa ämnen i Bryssel.
Parallellt med hennes studier blev hon tillfrågad att vara involverad i skapandet av en
mobilapplikation och har har sedan dess arbetat aktivt med att öka kvinnors trygghet i
samhället. Tyra väntar med spänning på att påbörja praktiken till hösten.

Viktor Botvidsson är 25 år och kommer från Valdemarsvik i Östergötland och har under de senaste fem åren läst till agronom på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Sedan tidigare har Viktor varit projektanställd som politisk sekreterare hos Centerpartiet Uppsala under valet 2018 och han har även varit praktikant och medarbetare på Region Värmlands Brysselkontor under 2020. Genom sitt intresse för policy, lokal och regional utveckling samt EU och internationell politik ser Viktor mycket fram emot att få vara en del av Centerpartiets Brysselkansli under hösten.

Maja Ekdahl är 22 år och har precis tagit sin kandidatexamen i statsvetenskap från Göteborgs Universitet. Hon har alltid haft ett stort intresse för internationell politik, något hon valde att rikta in sina studier mot. Under studierna växte ett ännu större intresse för säkerhetspolitik och internationella dilemman fram, inte minst på grund av turbulenta politiska händelser och ett spänt omvärldsläge. Hon ser mycket fram emot att få fördjupa sina kunskaper och jobba med dessa frågor på Centerpartiets internationella kansli i höst.

Nicole Vestling är 27 år och slutför i skrivande stund sin masteruppsats inom mänskliga rättigheter som inriktar sig på internationella samarbeten och flyktingars rättigheter. En uppsats som fångar hennes hjärtefrågor. Tidigare har Nicole arbetat ett par år på Migrationsverket inom prövningsverksamheten och hon har även arbetat ett år i Senegal. Nu ser hon fram emot att få bredda sin kompetens inom internationell politik och bidra till arbetet hos Democratic Alliance i Sydafrika.

Hedvig Tindberg är 23 år och har snart en kandidatexamen i företags-och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har ett stort intresse för mänskliga rättigheter, klimatpolitik och involvering av unga inom politik och beslutsfattande. Hon har sedan två år engagerat sig i organisationen UN PRME, och var en av talarna på FNs International Youth Day 2019. I framtiden vill hon arbeta med demokratifrågor och mänskliga rättigheter och ser därför förväntansfullt fram emot att arbeta med dessa frågor på National Democratic Institute.