Centerpartiet i Bryssel är laddade för mandatperiodens sista år

Med knappt ett år kvar till Europavalet nu arbetar Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner för att människors liv ska värnas, kompetens ska tillsättas och minska utsläppen.

Det har varit en minst sagt ovanlig mandatperiod i Europaparlamentet. I EU-valet 2019 gjorde Centerpartiet sitt bästa val på mycket länge och vi fick två av de 20 svenska platserna (numera 21, efter att Sverige fick ett extra mandat när Storbritannien lämnade EU) i EU:s enda folkvalda institution; Europaparlamentet.

Redan inför EU-valet 2019 fanns stora ambitioner och förhoppningar på vad som behövde göras under kommande år. Stora frågor som att ställa om energi och klimatpolitiken för att uppnå våra löften i Parisavtalet, få på plats europeiska regler för migrationspolitiken för att förhindra en blockering likt det som skedde 2015, och den avgörande kampen för att värna demokrati och rättsstat i den Europeiska unionen.

Knappt hann arbetet dra i gång förrän pandemin tog över Sverige, EU och världen. Krishantering tog vid och Europaparlamentet behövde fokusera på att snabbt godkänna akut lagstiftning för att bemöta såväl smittspridning som den ekonomiska krisen som följde. Så snart vi kom ut ur pandemin så kom Rysslands krig mot Ukraina och Europaparlamentet fick åter – liksom hela EU – krishantera. Akuta beslut togs om massflyktsdirektivet, att koppla ihop det ukrainska elnätet med EU:s, att snabbt skala upp förnybar energi för att kunna köpa rysk gas. Allt det där är europeisk politik såklart fortfarande mitt uppe i.

Trots detta har Centerpartiets ledamöter Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner lyckats göra stora avtryck och gjort verklig skillnad i ett antal viktiga frågor. Tack vare Abirs enträgna arbete är vi på god väg att få helt nya regler som gör det enklare för svenska och europeiska företag att anställa människor som kommer från utanför EU. Vi befinner oss i en tid då svenska företag skriker efter kompetens och vi måste göra allt för att fortsätta göra EU till en attraktiv arbetsmarknad som tar emot människor och ser till att nyttja deras kunskaper på bästa sätt. Medan andra partier tävlar om att göra det så svårt som möjligt för arbetskraftsinvandring, så arbetar Centerpartiet fram europeiska lösningar på kompetensförsörjningen. Emma har varit en viktig spelare i förhandlingen av EU:s handel med utsläppsrätter, det absolut viktigaste instrumentet vi har för att hela tiden sänka de europeiska utsläppen. Hon har bland annat sett till att det är de företag som släpper ut mest växthusgaser som också ska betala mest, och att det finns resurser tillgängliga för de företag som är mest innovativa när det kommer till klimatomställningen.

Detta är bara två viktiga Centerfrågor, bland väldigt många andra, som Emma och Abir lyckats driva igenom. Med bara drygt ett år till nästa EP-val så blir 2023 mycket intensivt. Det finns fortfarande många frågor som ska förhandlas klart innan parlamentets arbete sätts på paus och valrörelsen kör i gång. Abir Al-Sahlani ska stärka upp kampen mot människohandel, se till att produkter som tillverkats genom tvångsarbete inte får säljas i EU och stärka den europeiska mediefriheten. Emma Wiesner ska förhandla fram regler för hållbar koldioxidinfångning – ett steg i att få fram en marknad för negativa utsläpp, men också jobba fram ny proteinstrategi för att EU ska kunna producera mer växter med hög proteinhalt.

Allt måste ros i hamn i år, så nu är det bara att köra!