Centerpartiet i Aneby tar ansvar

Centerpartiet i Aneby fortsätter arbetet med att ta ansvar och uppfylla våra vallöften. För Aneby kommuns bästa!

Det har gått drygt ett år sedan valet då Centepariet bildade majoritet med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Ett år som har präglats av tillit och ansvarstagande. Ett år där omvärldsläget även har påverkat vår kommun med stigande kostnader, inflation, en lönerörelse som präglades av inflationen, vilket också förde med sig höga pensionskostnader. Vi har sett elpriser och räntor som har nått nivåer som många aldrig tidigare har upplevt. Detta har så klart också påverkat förutsättningarna för de kommunala verksamheterna att hålla budget. I tider som är oerhört ansträngda är det viktigt att behålla lugnet och jobba tillsammans. De kommunala verksamheterna jobbar varje dag med att minska kostnadsutvecklingen. De gör ett mycket bra arbete. Omställning tar tid om den ska ske på ett hållbart sätt. Samtidigt måste arbetet för att hålla budget visa på resultat, att vi går åt rätt håll. Årets tre sista månader är därför väldigt viktiga.

Centerpartiet i Aneby har tagit ansvar i hög- och lågkonjunktur sedan kommunsammanslagningen 1971, vi vet vad som krävs. Det krävs samarbete och tillit. Inte det motsatta. Vi är övertygade om att vi kommer att klara det ansträngda läge som vi nu befinner oss i. Men det kommer att kräva förändrade arbetssätt och förändringar i verksamheterna.

Var tredje kommun i Sverige kommer i år att redovisa ett underskott. Det raderar inte ansvaret för att nå en ekonomi i balans, men det förklarar en hel del om nuläget. Samtidigt som staten fortsätter att spara i ladorna och kommunerna får ett ökat skuldberg.

Vill du vara med och jobba för en hållbar utveckling för Aneby kommun? - Bli medlem idag!