Kyrkoval den 17 september

Den 17 september är det dags att gå till vallokalen och välja de ledamöter som du anser ska styra inom Svenska kyrkan på lokal-, stifts- och riksplanet.

Din röst har betydelse för hur Svenska kyrkans framtid och församlingsliv ska utformas. Med din röst påverkar du hur Svenska kyrkan ska förhålla sig både i trosfrågor och i samhällsfrågor.

Läs mer om hur Centerpartiet ser på kyrkans roll i samhället. , 4.4 MB.