• / Nyheter
  • / Kyrkoval den 17 september

Kyrkoval den 17 september

Den 17 september är det dags att gå till vallokalen och välja de ledamöter som du anser ska styra inom Svenska kyrkan på lokal-, stifts- och riksplanet.

Din röst har betydelse för hur Svenska kyrkans framtid och församlingsliv ska utformas. Med din röst påverkar du hur Svenska kyrkan ska förhålla sig både i trosfrågor och i samhällsfrågor.

Läs mer om hur Centerpartiet ser på kyrkans roll i samhället.