"Hög tid att nyttja den nya teknikens möjligheter"

Sylve Gunnarsson, digital utveckling, Jönköpings kommun

Sylve Gunnarsson vill att vi tar bättre vara på den nya teknikens möjligheter.

 

Jönköpings kommun borde bättre nyttja de möjligheter som ny teknik och förändrade arbetssätt ger. Det skriver Sylve Gunnarsson (C) i en debattartikel i dagens Jönköpingsposten.

Vårt samhälle har utvecklats snabbt de senaste årtiondena och särskilt snabbt har det gått inom IT-området. Exempel på utvecklingen är all information som går att nå via internet, internetbanker, Swish, webbhandel, smidig deklaration via internet, musik och filmtjänster, smidiga navigationstjänster och så mycket mer.

För kommunen gäller det att på ett smart sätt ta tillvara de möjligheter som utvecklingen ger att driva en verksamhet som både har god kvalitét och är kostnadseffektiv. Vi har kommit en bra bit på väg men mycket återstår.

En viktig förutsättning är fiberutbyggnaden i hela kommunen. Den har Centerpartiet drivit på och den är nu klar.

Distansmöten och distansarbete kommer att medföra effektiviseringar och ge fördelar genom lägre kostnader, mindre miljöpåverkan samt tidsbesparingar. Genom att utnyttja uppkopplad mät- och styrutrustning (IoT) och att nyttja Artificiell intelligens kan vi komma vidare inom många områden, men vi ska också bli bättre på att nyttja den infrastruktur och de programvaror som redan finns.

Det finns mycket som vi kan göra med hjälp av ny teknik, men det är lätt att arbeta på i gamla hjulspår. Här måste vi våga tänka nytt för att utveckla kommunens verksamhet på ett bra sätt.

Om vi nyttjar den teknik som finns tillgänglig och som utvecklas framöver på ett smart sätt samt utvecklar arbetssätt inom verksamheterna i kommunen kan vi öka kvalitén och minska kostnaderna. Vi kan också minska påverkan på miljön, öka vår attraktivitet som arbetsgivare och ge en bättre service till de som bor och verkar i kommunen.

Sylve Gunnarsson,
Gruppledare för Centerpartiet
och kandidat till kommunfullmäktige i Jönköpings kommun