• / Nyheter
  • / Så jobbar Centerpartiet för en bättre miljö

Så jobbar Centerpartiet för en bättre miljö

Idag 5 juni firar vi världsnatursdagen. Så jobbar Centerpartiet för en bättre miljö

 

Skydda vårt dricksvatten och våra hav

Vattnet är en livsavgörande fråga för oss alla. Övergödning och bottendöd leder till algblomning i våra hav. Centerpartiet vill se krafttag för att minska övergödningen, rensa upp giftiga utsläpp och för trygg tillgång till dricksvatten i hela landet.


Ett grönt avdrag för dig som vill göra ditt hem mer klimatsmart


Vill du sätta solceller på ditt hustak? Eller installera en laddstation till elbilen? Bra!
Vi gör det nu enklare för alla som satsar på klimatsmarta hem. Med ett grönt avdrag slopar vi krångliga regler och subventioner. Istället får du ett avdrag direkt på fakturan, precis som för Rut eller Rot.


Miljövänliga transporter och järnvägar


Långsiktiga satsningar på järnvägar och stambanor är en viktig framtidsinveste-ring, för att knyta samman landet och un-derlätta för människor som arbetspendlar. Men kollektivtrafiken måste fungera bätt-re redan idag. Därför måste vi nu inves-tera i underhåll och regionala banor så att fler kan åka kollektivt och miljövänligt.

Minskade utsläpp från flyget genom obligatorisk inblandning av biobränslen


På många orter är flyget en nödvändighet för både människor och affärer. Vi tycker att flyget ska bära sina klimatkostnader, därför vill vi bland annat ha obligatorisk inblandning av biobränsle i flyget. Vi vill också investera mer i forskning på gröna-re flyg.


Fasa ut engångsartiklar av plast


Det finns över 150 miljoner ton plast i haven. Varje år dör en miljon fåglar på grund av plastavfall. Mycket av den plast som hamnar i havet börjar som nedskräpning på land. Därför vill vi fasa
ut engångsartiklar av plast och ersätta dessa med nedbrytbara, fossilfria alternativ.

Det ska vara lätt att återvinna kläder och textil

Idag bränns mycket textil som skulle kunna återvinnas. Centerpartiet vill infö-ra ett producentansvar, som innebär att de som importerar och säljer kläder och textil, ska ordna insamling och återvin-ning av sina produkter i hela landet.


Välkommen till Centerpartiet!

Centerpartiet står för närodlad politik och tar ansvar för Sverige. Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle där du bestämmer mer över din vardag – var du än bor.

Hämta nyheten som PDF här!