"Jordbruksmarken är en viktig långsiktig resurs"

Börja Svensson (C), lantbrukare i Tenhult

Svenska lantbrukare måste bli bättre på att ta betalt för det mervärde som exempelvis betande djur ger upphov till menar Börje Svensson.

 

Börje Svensson, lantbrukare och C-politiker i Åkerby utanför Tenhult, var med och arbetade för reformen att inte exploatera jordbruksmark i Jönköpings kommun.
- Jag var med och tryckte på knappen under omröstningen, det var stort, men störst var ändå allt arbete som Centerpartiet lade ner för att beslutet äntligen skulle bli verklighet.

Förra hösten tog Jönköping, som första svenska kommun, det efterlängtade beslutet om att nybyggnation inte ska uppföras på jordbruksmark. I de fall det är nödvändigt att ta jordbruksmark i anspråk, för samhällsviktiga verksamheter, tas nu en modell fram för hur den jordbruksmarken kan ersättas.

Långsiktig resurs

- Jordbruksmark är en viktig, långsiktig resurs, säger lantrukaren Börje Svensson (C), ersättare i Tekniska nämnden och i kommunfullmäktige. En exploatering av den här typen av mark går inte att göra ogjord. Den bebyggda marken kan inte längre användas till jordbruk.
Jordbruksmarken minskar i både Sverige och i resten av världen. Att bygga på mark som kan användas till matproduktion är ett stort problem, som inte minst pandemin satt fokus på. Svenskodlad mat minskar behovet av import vid kriser, och gör oss mindre sårbara.
Centerpartiet arbetar för en levande landsbygd med möjlighet till ett småskaligt företagande och att inte bygga på jordbruksmark är en del i detta.
- Vissa menar att äganderätten naggas i kanten av det här beslutet. Jag menar att det i stället ger möjlighet att tänka om och se till alternativen, säger Börje Svensson.

Sönerna sköter driften

Åkerby har funnits i släkten sedan 1877 och Börje Svensson tog över 1980, med 30 mjölkkor. Genom åren har mark köpts till och arrenderats och idag finns det 250 mjölkkor och 400 ungdjur på gården.
Idag driver Börje Svenssons två söner, Mikael och Erik, Åkerbys lantbruk.
- Vi har alltid kommit bra överens, jag låter dem sköta saker och ting och lägger mig inte så mycket i driften, säger Börje. Jag arbetar visserligen lika mycket som förr, men skillnaden är att jag inte behöver ta allt ansvar och att jag kan ta ledigt.

Ett komplext yrke

En utmaning inom dagens lantbruk är att få tag på avbytare och anställda. Det som förr mycket handlade om arbetsvillighet och gott handlag med djuren, har idag utvecklats till ett komplext yrke, där mobilappar och teknik kräver en helt ny kompetens. Intresset för de gröna näringarna har ökat, men branschen behöver ytterligare förstärkning från gymnasiets naturbruksutbildningar.
- Det är svårt att få tag på anställda som har all den här tekniska kunskapen, men som också har ett ”gott djuröga”, säger Börje.

Gynnar mångfalden

Svenskt lantbruk har en viktig roll i att se till att vi har bra mat som produceras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Många arter gynnas av ett hållbart jordbruk och dess goda påverkan på den biologiska mångfalden är ett välkänt faktum bland många människor, men inte hos alla.
- Vi måste bli bättre på att föra ut vilken nytta vi lantbrukare gör för den biologiska mångfalden, menar Börje Svensson. Svenska lantbrukare har svårt att ta betalt för det mervärde som exempelvis betande djur ger upphov till i form av öppna landskap och stärkt biologisk mångfald.

Minskad regelbörda

För att konkurrenskraften ska stärkas måste regelbördan för de svenska bönderna minska. Därför menar Centerpartiet att vi behöver en regelförenklingskommission. Som bland annat ser över hur djurskyddskrav och andra regler kan reformeras så att det inte är byråkratin och reglerna, utan syftet, att djuren ska ha det bra, som står i fokus.
- Vi har väldigt stränga miljöregler för lantbruket i Sverige, och det ska vi ha. När du köper svenskt så vet du att det är bra mat som är producerad under goda förhållanden för djur och natur säger Börje Svensson.

Börje Svensson

Börje Svensson (C), står på plats nummer sex på Jönköpings lista till kommunfullmäktige.