Alla ska ha tillgång till föreningslivet

Eva Persson, Centerpartiet i Jönköpings kommun.

Eva Persson (C) brinner för att bevara och utveckla Jönköpings friluftsområden.

 

Alla ska ha möjlighet att delta i föreningslivet, oavsett bostadsort, bakgrund eller funktionsnedsättning. Föreningsliv är bara en del av Kultur- och fritidsnämndens arbete, men det är en viktig del. Att vara med i en förening är ett sätt att vara en del av ett sammanhang och en del av samhället.

Föreningslivet är en viktig stöttepelare i ett demokratiskt samhälle och en stark källa till glädje och gemenskap.
- Vi har ett brett föreningsliv i Jönköpings kommun, och det är värdefullt, för då är det lättare att hitta det som passar just dig, säger Eva Persson (C), som arbetar som administratör på RF-SISU Småland och är ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun.

Mer samverkan

Idrottsrörelsen speglar ett samhälle där kvinnor ofta tilldelas mindre resurser och där ledande positioner till stor del innehas av män.
– Det vill vi motverka, säger Eva Persson. Idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämställt.
Hon skulle också vilja se mer av samverkan mellan kultur och idrott. Till exempel att koppla kultur till våra friluftsområden. Då kunde invånarna ta del av exempelvis konst när de ger sig ut i naturen.

Fler grönområden

Det finns en mängd stadsnära friluftsområden, som vandringsleder och längdskidsanläggningar, i Jönköpings kommun och det finns tankar om att avsätta fler gröna områden för rekreation. En pågående fråga i Kultur- och fritidsnämnden är den om hur man tar hand om de här anläggningarna, även de som drivs ideellt.
- Det har varit ännu mer tryck på anläggningarna under pandemin och jag tycker de är värda att satsa på, säger Eva Persson.