”Vi har alla ett klimatansvar”

Sylve Gunnarsson, Centerpartiet i Jönköping.

En bra miljö kan betyda olika saker. För Sylve Gunnarsson (C), ledamot i Tekniska nämnden i Jönköping, innebär det att både att arbeta för ett hållbart samhälle och att skapa trygghet för invånarna.
- Vi är alla ansvariga för hur vi påverkar varandras livsmiljö. Genom hur vi är mot varandra och genom att hålla rent och snyggt omkring oss.

Centerpartiet i Jönköpings kommun arbetar för ett klimat- och miljösmart byggande och att skapa bättre förutsättningar för cykling är en annan av partiets hjärtefrågor, precis som att det finns fungerande busspendling inom kommunen.
- Genom att bygga ut närtrafiken kan även vi på landsbygden få möjlighet att åka kollektivt, säger Sylve Gunnarsson, som bor i Smörvik utanför Månsarp.

Ett bättre samarbete

Sylve Gunnarsson ser många möjligheter för den enskilde att minska sin miljöpåverkan.
- I första hand ska vi inte hela tiden köpa nytt utan i stället återanvända. Om det inte går att återanvända så är det återvinning som gäller. Jönköpings kommuns fastighetsnära insamling och fina sortergårdar är en fantastisk service.

Istället för att köpa nytt

Sedan 1997 har Jönklöpings kommun haft verksamheten Möbellagret för hantering av möbelåterbruk. Ett centralt lager där förvaltningarna lämnar överblivna möbler och där kommunens verksamheter kan hämta möbler kostnadsfritt i stället för att köpa nytt.
- Möbellagret är ett bra exempel där det som inte behövs i en verksamhet kan nyttjas av en annan, men det skulle kunna utvecklas ännu mer, säger Sylve.

Ny teknik

Det finns stora fördelar med att utnyttja ny teknik för att spara energi och råvaror samt arbeta effektivare och leverera högre kvalitet i kommunens verksamheter.
Ett exempel på tekniska lösningar under utveckling är sensorer som rapporterar in data om sådant som personal tidigare fick åka runt och kontrollera. Ny teknik kan också användas på andra områden för att skapa trygghet, som till exempel inom äldreomsorgen. Sylve ser också möjligheter till att värme och ventilation kan styras effektivare i kommunens fastigheter.

Arbeta på distans

Distansmöten och möjligheten att arbeta på distans kan rätt använt göra stor skillnad för både verksamheten och den enskilde. För kommunens del skulle det kunna innebära att slippa bygga ett nytt stort kontorshus, vilket är bra både för miljö och ekonomi.
- Centerpartiet har drivit på utbyggnaden av bredband till hela kommunen och nu finns alla tekniska möjligheter för distansarbete. Förutom att det innebär att det blir lättare att få ihop livspusslet för oss som bor på landet, så minskar vi klimatpåverkan och trängseln i stan och på vägarna, säger Sylve Gunnarsson.