LENA SUMEDREA (C):

"MÅNGA HAR ÅSIKTER
MEN FÅ ENGAGERAR SIG"

För mig är det en självklarhet att engagera sig om man har möjlighet. Jag kommer från ett land, där folk levt under förtryck under många år. Saker som vi tar för givna här i Sverige, som fri abort och preventivmedel, var förbjudna när jag växte upp och bara priviligierade människor kunde vara med och påverka i samhället.

Att bli förtroendevald i mitt hemland är fortfarande svårt, om inte dina föräldrar är antingen väldigt rika eller redan har mycket inflytande. I Sverige är det enkelt att engagera sig politiskt. Du går med i ett parti, betalar medlemskap och blir då kallad till partiets möten. Innan varje valår har man möjlighet att ställa sitt namn till förfogande. Delar du partiets värderingar och ideologi, brinner för olika frågor så är sannolikheten stor att du får stå på en valsedel.

"Det är lätt att ha åsikter
när man kan gömma sig bakom en skärm"

Det här kanske låter som en kliché, men sanningen är den att vi har alla möjligheter i världen här i Sverige och ändå tar vi inte chansen, varför? Jag tror att det är för att vi tar demokratin för given. Vi tänker: Svåra beslut får någon annan ta, och sedan när vi inte gillar resultatet så börjar vi gnälla, och då gärna på nätet. Att gömma sig bakom en skärm och tycka en massa utan att behöva ta ansvar har blivit allt vanligare.

Förr hade de politiska partierna många medlemmar som ville påverka och göra skillnad men idag har antalet hos de flesta partiet sjunkit rejält. Förtroendevalda församlingar speglar idag inte hur samhället ser ut. Varken när det gäller kön, ålder, samhällsklass, landsbygd vs stad eller etnicitet.

20 Procent av Sveriges befolkning utgörs av människor med en annan bakgrund än svensk. Trots detta är det få med annan etnisk bakgrund som blir politiker och även om man engagerar sig politiskt som nysvensk så är risken stor att man ger upp efter ett tag, på grund av språkbrister och kulturella utmaningar. Ibland verkar det handla mer om politikens reglemente än dess essens. Att lära sig de politiska turerna kräver både ambition och ett ”jävlaranamma”.

I min roll som distriktsombudsman fokuserar jag bland annat på att få folk att engagera sig politiskt. Det är ett utmanade arbete, då det är många som inte vet att man kan, eller överhuvudtaget fått frågan om de skulle vilja göra det.

Vi har alla ett ansvar att skapa förutsättningar för våra medmänniskor att engagera sig, att ta ansvar och göra skillnad. Ju fler människor som engagerar sig desto större är möjligheten till bra idéer och att driva samhället framåt.

Lena Sumedrea
Distriktsombudsman Centerpartiet i Jönköpings län

Lena Sumedrea Centerpartiet i Jönköping