Tenhult får nya lokaler för framtidens djursjukvårdare

Tenhults naturbruksgymnasium får drygt 25 miljoner kronor till nya lokaler för att möta den ökade efterfrågan på utbildningar inom naturbruk och djursjukvård. Det beslutades under tisdagens regionfullmäktige.

– Nya lokaler för djurvårdsutbildning är en strategisk investering för att möta efterfrågan på rätt kompetens till arbetsmarknadens behov, säger Rune Backlund (C), ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Elevantalet på Tenhults naturbruksgymnasium ökar, likaså efterfrågan på djursjukvård. Detta har lett till en brist på utbildningslokaler på gymnasiet. Under tisdagen beslutade regionfullmäktige att godkänna den av regionstyrelsen föreslagna investeringen, på drygt 25 miljoner kronor i två nya byggnader.

- Ett av husen ska bli en djursjukvårdsklinik för små sällskapsdjur. I den andra byggnaden ska det uppföras klassrum och en fågelavdelning, säger Rune Backlund och tillägger:

– Vi ser nu fram emot moderna och ändamålsenliga lokaler som kommer att lyfta undervisningen.

Fakta Tenhults Naturbruksgymnasium
  • Huvudman är Region Jönköpings län.
  • På skolan går drygt 220 elever och 80 anställda.
  • Skolan erbjuder utbildningarna naturbruksprogrammet (NB) med inriktningarna Häst, Djurvård, Lantbruk eller Trädgård, introduktionsprogrammen (IM), för de som inte är behöriga att söka naturbruksprogrammet, gymnasiesärskola med programmet för Skog, mark och djur, vuxenutbildningar och fortbildningar.
  • Tenhults naturbruksgymnasium är en av Sveriges cirka 60 naturbruksskolor. Undervisning sker både inne i klassrummen och ute i verkligheten i ett mycket nära samarbete med branschen.