Försörjningstryggheten ligger i våra egna händer

Europa upplever återigen krig. Den generation européer som trodde att de skulle bli först med att inte behöva uppleva krig, hade fel. Vi centerpartister i Jönköpings län fördömer kraftfullt det anfallskrig som just nu pågår i Ukraina. Putin är en despot vars handlingar är oberäkneliga och farliga för alla invånare i Europa.

I tider av oroligheter och krig blir vi påminda om hur sårbart vårt samhälle är. Bränsle till våra fordon, mat till våra invånare och uran till vår kärnkraft, är exempel på områden där vi helt eller delvis är beroende av import. Detta är ingen naturlag utan något som vi kan påverka. Att höja vår självförsörjningsgrad på livsmedel kommer både öka vår trygghet och medföra bättre djurvälfärd samt minskad miljöbelastning, tack vare färre transporter och minimal användning av kemiska bekämpningsmedel. För att öka självförsörjningens på mat behöver vi öka inköpen av svenskproducerad mat inom offentlig sektor, skydda vår åkermark och göra jordbruket mer lönsamt.

Detta är beslut som beslutsfattare i länets kommuner och region fattar. Med andra ord kan vi göra skillnad redan idag.

Merparten av våra personbilar och i stort sett alla lastbilar drivs med fossila bränslen. Omkring 30 procent av våra utsläpp kommer från transportsektorn. Genom den så kallade reduktionsplikten (inblandning av biodrivmedel) ökar vi årligen andelen biodrivmedel. När vi ökar andelen biodrivmedel minskar koldioxidutsläppen och vi skapar en marknad för biodrivmedel som vi kan odla på våra åkrar eller utvinna ur våra skogar ex biogas, HVO 100, etanol osv. Detta är viktiga steg för att nå Sveriges klimatmål. Redan idag kan länets förtroendevalda fatta beslut om att ersätta befintliga bränslen eller befintliga fordon med alternativ som drivs av inhemska bränslen. Detta ger oss en större trygghet samtidigt som det är bra för miljön och länets arbetsmarknad.

Den svenska elproduktionen består till 40% av el som kommer från kärnkraft. Atomenergi som drivs med ryskt uran. Vi behöver öka vår inhemska elproduktion från förnyelsebara energikällor exempelvis sol, vind och bioenergi. Dessa förnyelsebara energikällor går snabbt att bygga ut. Detta är beslut som länets förtroendevalda kan fatta och som ger oss större trygghet, bättre miljö och en starkare arbetsmarknad.

Vi i Centerpartiet vill öka tryggheten för länets invånare genom ökad produktion av livsmedel och el. Det är beslut som ligger i våra händer.

Centerpartiets distriktsstyrelse, genom ordförande
Torbjörn Egerhag