Kandidater 2022 Region

För Norra kalmarläns bästa.

Kandidat 1

Jörgen Olsson, pensionär, socionom, Loftahammar. Jörgen är välkänd för de flesta som mångårig socialchef i Västervik och Valdemarsvik. Jörgen brinner för människors lika värde, det sociala intresset visar sig förutom i yrkesvalet i hans föreningsengagemang. På fritiden har Jörgen i många år varit engagerad i dåvarande Loftahammars IF och nuvarande Tjust IF. Jörgen har ett stort idrottsintresse och det blir många besök på olika idrottsarrangemang. Jörgen är även engagerad i Loftahammars intresseförening.

Jörgen vill decentralisera besluten och makten ut i verksamheterna till de som utför jobbet. Tillsammans utvecklar vi vården. Valfrihet för patienterna och flexibilitet i organisationen är hans ledord. Nära vård förutsätter utbyggd infrastruktur och kommunikation i hela länet.

 • Alla skall ha tillgång till bra och nära vård utifrån sina behov.
 • Fler hälsocentraler och vårdfilialer på mindre orter.
 • Bättre vägar.
 • Bredband och kommunikation.

Jörgen står på plats 1 till region fullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 2

Joachim Starck, Läkare, Västervik. Joachim brinner för mötet med patienterna och att erbjuda en god vård. Det är ganska naturligt att vårdfrågorna ligger nära hans hjärta. Regionens sjukhus och hälsocentraler är centrala för medborgarnas hälsa men skapar också många arbetstillfällen som bidrar både till kommunernas och regionens tillväxt. Som före detta musiker är det framför allt kultur och arbete med Västerviks orkesterförening som engagerar på fritiden varvat med att sköta den egna skogsfastigheten.

Joachim vill att regionen blir en attraktivare arbetsgivare. Bemanningsfrågan är den största utmaningen just nu. Mer beslut kring personal och bemanning behöver fattas närmare medarbetarna.

Politiken behöver bli bättre på att frigöra den kreativitet och ta vara på alla bra förslag som finns ute i verksamheterna. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården.

 • Decentralisera besluten om bemanning och villkor till avdelningarna.
 • Färre patienter per sjuksköterska.
 • Lönerna behöver stärkas.
 • Norra länet måste få större utrymme i regionens kulturbudget.

Joachim står på plats 2 till region fullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 3

Ingela Pettersson, Församlingsassistent, Hallingeberg. Ingela har alltid arbetat med barn och unga på olika sätt. Ingela brinner för frågor som rör barn och ungas välbefinnande. Det är många som far illa av olika anledningar. Varje barns bästa är viktigt. Fritiden ägnar Ingela åt familjen och körsång.

Vid sidan av arbetet med barn och unga har den tidigare gården med mjölkkor fyllt Ingelas tid. Det är härifrån viljan och engagemanget i företagande inom matkultur och för att utveckla vår livsmedelsproduktion har sin grund.

 • Stärk barn- och ungdomshälsan.
 • Inför vårdval för BUP
 • Ungdomsmottagningar i hela länet
 • Hälsocoacher i mödravården
 • Regionen behöver köpa mer närodlad och lokalproducerade mat till sina verksamheter.

Ingela står på plats 3 till regionfullmäktige och på plats 9 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Kandidat 4

Fredrik Lindwall, kommunalråd, 1:e vice ordf kommunstyrelsen, Västervik. Han har tidigare drivit företag inom vård och omsorg för barn och unga. Känslan av sammanhang och mening måste ökas för en bättre psykisk hälsa hos både unga och äldre. Fritiden ägnar han åt ridhästar och den egna skogsfastigheten.

Fredrik brinner för allas människors frihet och lika värde. Att vi genom valfrihet och förmågan att bestämma över våra liv kan skapa en bättre framtid tillsammans. Företag och välfärdstjänster utvecklar kvalitén genom sund konkurrens.

Vi behöver bli mer klimatsmarta och för en hållbar framtiden. Regionen behöver satsa mer på regional utveckling med bättre kollektiv trafik, vägnät och företagsstöd för en grön omställning.

 • Lös bemanningsbristen genom att decentralisera besluten kring personalens villkor. Hälsocentraler och fast läkarkontakt i hela länet.
 • Inför vårdval inom BUP.
 • Bygg om v 35. Mer regionala pengar till våra vägar.
 • Vi är ett län, jämlikare fördelning av kultur pengar till länets institutioner.

Fredrik står på plats 4 till regionfullmäktige och som nr 1 till kommunfullmäktige.

Rösta för klimatet och demokratin rösta på Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.