Bild

Med jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa.

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde.
Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet och kommunen att växa.

Med JORDNÄRA VISIONER

Med hjärta, beslutsamhet, engagemang och sunt förnuft skapar vi trovärdiga lösningar, där vi ser positivt på framtiden. Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i kommunen och i hela landet.

Vi vill se EN GRÖN OCH TRYGG VARDAG FÖR ALLA. Vi i Centerpartiet förenas av våra jordnära, sociala och liberala värderingar, och genom vår företagsamhet driver vi igenom politik som gör människors liv bättre. Centerpartiet är en självständig grön, social och liberal politisk kraft i mitten av svensk politik. En kraft som vägleds av en obändig tro på att vi kan skapa en ljusare framtid. Vi är förvissade om att även när det ser mörkt ut, kan vi gemensamt staka ut en hoppfull väg framåt.

Vi är glada för att vi har kunnat få med viktiga satsningar och tagit fram 2022 år budget i ett gott sammarbetsklimat. Vi har varit med och påverkat denna budget och på så sätt kunnat färgat kommunens utveckling lite grönare, och lite mänskligare, gett lite mer tro till, och kraft åt, varje människa, i vår kommun för den kommande tiden.

Vi har lyft in betydelsen av hela kommunen i budgeten.

Betydelsen av alla samhällen, byar och torpställen, av alla skogar, åkrar och insjöar, av alla enskilda vägar, alla fikaställen, restauranger, hotell och Bed and Breakfast. Betydelsen av alla driftiga och företagsamma människor i hela kommunen, av alla vi som bor här och av allt vårt slit och strävande att göra bra saker.

Betydelsen av alla skolor och vår samhällsservice, av goda uppkopplingsmöjligheter, av möjlighet att etablera företag i kommunen. Vi har lyft in betydelsen av hela kommunen som en unik resurs, som ökar vår attraktivitet och konkurrenskraft, som bostadsort, om arbetstillfällen och som besöksmål. Vi lyfter fram vikten av jämställda och trygga relationer, vikten av medmänsklighet och vikten av att våga se varandra och hjälpas åt.

Vi i Centerpartiet GER KRAFT ÅT VARJE MÄNNISKA och visar på en hoppfull väg framåt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.