Nämnder och styrelser

Bild

NÄMNDER

Följande nämnder och styrelser finns i Västervik

Klicka på varje nämnd/styrelse för att läsa mer (under arbete)

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn och Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Miljö och byggnadsnämden

Valnämnd

Överförmyndare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.