Komunala Bolag

Bild

Västerviks kommun äger flera bolag. Här kan du läsa mer om dessa och C:s representanter.

Västerviks kommun äger flera bolag. Här kan du läsa mer om dessa och C:s representanter.

Kommunen äger flera av sina bolag genom ett moderbolag, som är Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Tillsammans med dotterbolagen bildar moderbolaget en koncern.

Kommunallagen säger att en kommun som äger ett bolag ska ha inflytande och kontroll över verksamheten. Det ska också alltid finnas ett kommunalt syfte med bolaget. Västerviks kommuns olika bolag driver sin verksamhet inom bland annat:

  • miljö och energi, Västervik Miljö och Energi AB och Västervik Kraft Elnät AB.
  • bostäder och fastigheter, Västervik Bostads AB och Tjust Fastigheter AB.
  • besöksverksamhet, Västervik Resort AB.
  • hamnverksamhet, Smålandshamnar AB.

Kommunens bolag ska vara till nytta för medborgarna. Bolagen ska bidra till utveckling av kommunen. De ska också hjälpa till att uppnå kommunala mål. Även om bolagens viktigaste uppgift inte är att ge vinst så ska de ha en balanserad ekonomisk utveckling. Det gäller både på kort och lång sikt.

Det är fullmäktige som utser ledamöter i alla bolagens styrelser. Moderbolaget samordnar bolagskoncernens verksamhet.

Bolag och C ledamöter i bolagstyrelserna följ länken (grön understrykning) för att läsa mer.

Västerviks kommuns förvaltning AB (moderbolag)

C:s Styrelserepresentan Fredrik Lindwall ledamot.

Västervik Miljö och Energi AB

C:s Styrelserepresentanter Bo Jonsson Ordförande

Michael Carlsson ledamot

Västervik Kraft Elnät AB

C:s Styrelserepresentanter, Bo Jonsson Ordförande

Michael Carlsson ledamot

Tjust Fastigheter AB

C:s Styrelserepresentant, Håkan Olovsson ledamot

Västervik Bostads AB

C:s Styrelserepresentanter, Lars Persson

Michael Andersson

Västervik Resort AB

C:s Styrelserepresentant, Thomas Hellner

Smålandshamnar AB

C saknar representant i styrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.