Nu ska Växjö bli en attraktiv sommarkommun

Även om Växjö inte har någon kust kan man bli en attraktiv sommarkommun.

Det var tanken bakom en motion som Eva Johansson (c) och Lena Wibroe (m) lämnade in till kommunfullmäktige.

Nu har de fått gehör för sina tankar.

Vid fullmäktiges möte den 15 maj fick de idel beröm för sitt initiativ även från den politiska oppositionen. Motionen antogs i total enighet.

Det innebär bland annat att badplatserna i Evedal och Öjaby ska utvecklas och att ytterligare två handikappanpassade badplatser är på gång.

–Naturen står högt upp på listan när folk ger sin bild av Växjö. Vi har dessutom många sjöar som kan användas för bad och andra aktiviteter. Det ska vi ta vara på och därför skrev vi den här motionen. Det känns bra att den blev så väl mottagen, säger Eva Johansson.

Sammantaget var det inga större ärenden som behandlades på mötet. Men det blev en viss debatt kring socialdemokraternas lokala valfilm där kostnaden för det nya kommunhuset på 700 miljoner kronor ställs mot kostnaderna att bygga 12 nya förskolor för samma belopp.

Det var Oliver Rosengren (m) som interpellerade socialdemokraternas Malin Lauber och fick svaret att (s) helst inte ville bygga kommunhuset men att bygget ändå skulle genomföras även om (s) vann kommunvalet.

–Vi är rädda om skattebetalarnas pengar, sa Malin Lauber sedan Oliver Rosengren presenterat en preliminär kalkyl som visade att kostnaderna för att riva upp avtalet skulle hamna på cirka 100 miljoner kronor.

Per Schöldberg (c) fick svara på en interpellation från Örjan Mossberg (m) som undrade om kraven som ställdes när kommunen sålde 1 969 lägenheter till Victoria Park och Heimstaden hade blivit uppfyllda.

–I det stora hela kan vi se att avtalen följs. Ett undantag är anslutningen till den kommunala bostadskön där de privata köparna inte har gått med, främst beroende på förvaltningsskäl.

Örjan Mossberg var till stora delar nöjd med svaren även om han efterlyste en analys av försäljningen.

–I så fall är det viktigaste att vi tittar på hur hela hyresmarknaden i Växjö fungerar, sa Per Schöldberg.