• / Nyheter
  • / Politiker lär sig mer om politik

Politiker lär sig mer om politik

I kommunhusets A-sal sammanträder Växjös kommunstyrelse. Alltså en mycket lämplig mötesplats för de centerpartister på fotot som redan är eller på väg in i kommunpolitiken


Att ta steget in i kommunpolitiken kan för en debutant på kandidatlistan öppna en ny värld.

Därför har centerpartiet i Växjö startat en utbildning som i förlängningen ska öka kompetensen och insikterna om hur det är att jobba politiskt i en kommun.

Första mötet genomfördes i kommunhusets A-sal måndagen den 21 maj med Eva Johansson och Anders Bengtsson, etta respektive tvåa på kommunlistan, som mötesledare.

De hade bjudit in Martin Fransson, gruppledare på kommunkansliets sekretariat, att informera om hur den kommunala organisationen ser ut och hur den fungerar i praktiken.

-Som ledamot i kommunfullmäktige, en politisk nämnd eller i styrelsen för ett kommunalt bolag är det viktigt att lära sig grunderna för hur en kommun fungerar, sade Martin Fransson.

Deltagarna ställde en hel del frågor. Bland annat handlade det om vilka förväntningar som finns på politikerna, vilken roll man har som politiker och hur man samarbetar med dels tjänstepersonerna i förvaltningar och de övriga partierna i kommunfullmäktige.

–Det här var en nyttig genomgång som vi vill sprida till samtliga kandidater på kommunlistan. Vi planerar för flera möten kring de här viktiga frågorna, sade Anders Bengtsson, som var mycket nöjd med den första utbildningskvällen.