Blå-gröna budgeten godkänd i kommunfullmäktige

Med 34-23 i den slutliga voteringen godkände Växjö kommunfullmäktige onsdagen den 13 juni den blå-gröna Alliansens förslag till budget för 2019.

Debatten, som inleddes vid lunchtid tisdagen den 12 juni, visade med stor tydlighet att det råder en stor splittring mellan oppositionspartierna socialdemokraterna och vänsterpartiet, som gick fram med var sitt budgetförslag.

–Även om Miljöpartiet har aviserat att man i valrörelsen kommer att gå fram ensamma råder ändå en stor enighet inom den blå-gröna Alliansen om hur vi ska utveckla Växjö. Det känns mycket bra, säger Eva Johansson, centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige.

Ett annat bestående intryck av budgetfullmäktige var den totala frånvaron av Sverigedemokrater. Partiet, som i förra valet fick fyra platser i församlingen, saknade helt representation och hade inte ens lagt fram ett förslag till budget.

–Det är viktigt att lyfta fram i valdebatten. Speciellt som partiet inför regionvalet vill spara 10 miljoner kronor på kulturen. Det innebär med all säkerhet att kommunerna får ta ett ökat ansvar för finansieringen och det ville jag markera, säger Eva Johansson, som också är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I en totalt driftbudget på knappt 5 miljarder kronor för 2019 gör de blå-gröna satsningar på totalt 204 miljoner kronor, varav 140 miljoner investeras i undervisningen i skolan och 25 miljoner kronor satsas på ett kvalitetsprogram i äldreomsorgen.

Dessutom öppnar man upp för omfattande satsningar på hästsporten genom lån och driftbidrag till föreningarna. Under 2019 kommer även projekteringen av den nya simhallen att påbörjas.

Majoriteten tar också ett krafttag kring sjukskrivningarna genom ett höjt friskvårdsbidrag och ett riktat hälsoprogram för att främja medarbetarnas hälsa.

–Målsättningen är att sjukskrivningarna fram till 2022 ska minska med ungefär en procentenhet till högst fem procent, säger kommunalrådet Per Schöldberg, som också är ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.