Centerpartiet i Växjö föreslår:

Förvandla simhallen till ett scenkonstens hus

En ny simhall i Växjö aktualiserar också frågan om vad som ska hända med den befintliga simhallen vid Växjösjön.

Nu lanserar Eva Johansson (c), ordförande i Växjös kultur- och fritidsnämnd, en helt ny idé för att Växjöborna ska kunna besöka simhallen även i framtiden.

–Jag föreslår att vi förvandlar simhallen till ett scenkonstens hus där både Regionteatern och Musica Vitae skulle kunna bedriva sina verksamheter. Båda har ett behov av större lokaler och med det fina läget kan simhallen bli en scen som dels blir tillgänglig för hela Växjö kommun och dessutom saknar motsvarighet i Sverige, säger Eva Johansson.

Genom att skapa ett scenkonstens hus kan Växjö befästa sin starka ställning som kulturbärare. 2017 utsågs Växjö till såväl Årets kulturkommun som Årets idrottskommun.

– Med det här förslaget vill vi lyfta debatten kring simhallen. Genomförandet ligger några år framåt i tiden men inom Centerpartiet i Växjö tror vi att ett scenkonstens hus är ett bättre alternativ än att bygga bostäder på området, säger Eva Johansson.