Klart med Centerpartiets uppdrag

Eva och Andreas i kommunstyrelsen

Växjökretsen fastställde partiets uppdrag i Växjö kommun på ett välbesökt höstmöte torsdagen den 8 november


Nu är tillsättningen av Centerpartiets uppdrag i Växjö kommun under de kommande fyra åren definitivt fastställd.

Det innebär att Eva Johansson från och med årsskiftet blir nytt kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Dessutom går Andreas Olsson in som ersättare i kommunstyrelsen.

Besluten togs i full enighet vid ett välbesökt höstmöte med Växjökretsen i Skogslyckans församlingshem torsdagen den 8 november.

Uppdragen fördelades enligt följande:

Kommunstyrelsen: 1 vice ordförande Eva Johansson.
Ersättare: Andreas Olsson.

Utbildningsnämnden: Ordinarie ledamot Tina Sturesson.
Ersättare: Mimmi Rito.

Omsorgsnämnden: Ordinarie ledamot Margareta Jonsson.
Ersättare: Majja Almkvist.

Tekniska nämnden: Ordinarie ledamot Claes Bromander.
Ersättare: Gudrun Holmberg.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ordinarie ledamot Cecilia Birgersson.
Ersättare: Therese Magnusson.

Nämnden för arbete och välfärd: Ordinarie ledamot Tomas Johansson.
Ersättare: Birger Johnsson.

Byggnadsnämnden: Ordinarie ledamot Andreas Håkansson.
Ersättare: Thomas Magnusson.

Kultur- och fritidsnämnden: Ordinarie ledamot Annika Nilsson.
Ersättare: Mari Hrdina Friberg.

Valnämnden och Överförmyndarnämnden: Ordinarie ledamot Yvonne Ekaremål.

Revisionen: Ordinarie ledamot Sture Andersson.

Vöfab: Ersättare Jörgen Steen.

VEAB: Ordinarie ledamot Anders Haggren.

Växjöbostäder: Ersättare Yvonne Ekaremål.

Vidingehem: Ordförande Anders Bengtsson. Ersättare: Ingrid Johansson.

Wexnet: Ordinarie ledamot Sven Petersson.

Videum: Ersättare Anders Franzén.

På mötet presenterade också Sven Johansson, Mimmi Rito och Claes Bromander en preliminär analys av valet på såväl, riks-, region- och kommunnivå. Därefter följde en diskussion på gruppnivå där grupperna bland annat presenterade förslag på förändringar och förbättringar inför valet 2022. En slutlig valanalys kommer att presenteras på Växjökretsens årsmöte i februari 2019.