Prisutdelningar och val på årets sista fullmäktige

Årets sista kommunfullmäktigesammanträde i Växjö tisdagen den 18 december präglades som sig bör av val för den kommande mandatperioden och många prisutdelningar.

Eva Johansson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden fram till årsskiftet, delade ut Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl till nyblivna svenska mästaren i boxning, Stephanie Thour.

–Det är inte första och förmodligen heller inte sista gången som vi får anledning att dela ut pris till dig. Du är ju också en duktig tenisspelare, sa Eva Johansson till Växjötjejen Stephanie.

Även Per Schöldberg intog talarstolen när han tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje delade ut Växjö kommuns landskapsvårdspris som för 2018 delades mellan Katarina Lönnberg, Zenita Ekfeldt och Ann-Kristin Nyström.

Fullmäktigemötet fastställde också kommunstyrelsens sammansättning för åren 2019-2022.

Det innebär att Anna Tenje (m) fortsätter som ordförande med Eva Johansson (c) som 1:e vice ordförande och Malin Lauber (s) som 2:e vice ordförande.

Övriga ordinarie ledamöter är Oliver Rosengren, Catharina Winberg och Ulf Hedin, samtliga (m), Jon Malmqvist (kd), Gunnar Nordmzrk (l), Magnus P. Wåhlin (mp), Julia Berg, Martin Edberg, Rose-Marie Holmqvist och Tomas Tornell, samtliga (s), Maria Garmer (v) och Conny Lindahl (sd).

Varje ledamot har en ersättare som också kallas till kommunstyrelsens möten. I centerpartiet är det gruppledaren Andreas Olsson som innehar det uppdraget.