Fyra nya i kretsstyrelsen

Fyra nya ledamöter tog plats i styrelsen för Växjö Centerkrets när årsmötet genomfördes i Tävelsås Bygdegård torsdagen den 14 februari med Anders Bengtsson som mötesordförande.

De nya ledamöterna är Annika Nilsson, Ör, Golnoush Lundén, Gemla, Louise Arnesson, Växjö och Majja Almqvist, Tävelsås som tillsammans med omvalde ordföranden Andreas Håkansson, Centrum, Anders Franzén och Anders Haggren, Öjaby, Berne Persson, Teleborg och Margareta Jonsson, Hovshaga, bildar styrelse fram till årsmötet 2020.

Även valberedningen förnyades. Det innebär att Tina Sturesson (sammankallande),
Claes Bromander och Yvonne Ekaremål förbereder valen till nästa årsmöte.

På mötet, som samlade 35-talet medlemmar, presenterade Claes Bromander och Mimmi Rito analysen av fjolårets kommunval i Växjö, som tyvärr blev en missräkning. Otydligt ledarskap var en genomgående formulering för att definiera den tillbakagång som bland annat innebar att partiet tappade ett mandat i Växjö kommunfullmäktige.

På mötet informerade också nya kommunalrådet Eva Johansson om sitt uppdrag och vad det innebär att ingå i en ”regering” med ytterligare fyra partier i den blå-gröna Alliansen.

Dessutom avtackades Sven Johansson och Lars-Erik Larsson för sina mångåriga insatser för partiet och Växjökretsen.