Sune Svantesson har gått bort

Med Sune Svantessons bortgång har centerpartiet i Växjö kommun förlorat ytterligare en av de tongivande gestalterna under de senaste decennierna. Sune var under en lång period en av den första generationens kommunalråd i Växjö och under många år kommunstyrelsens ordförande.

Undertecknad lärde känna Sune i slutet av 1950-talet under min korta perod som SLU-ombudsman i Kronobergs-distriktet. Sune var då aktiv i Östra Torsås SLU-avdelning. Personkemin stämde och vi höll kontakten även om jag var bosatt i Stockholm under ett antal år. När jag kom tillbaka till Växjö i mitten av 1960-talet var det naturligt att mer frekvent ta upp kontakterna med Sune. Vi blev båda engagerade i Växjö kommunpolitiken; Sune så småningom som heltidspolitiker och jag som fritidspolitiker.

Från vår gemensamma tid i kommunpolitiken är det två minnesbilder som ofta dyker upp i mitt minne.

Det är söndag och klockan har just passerat 22.00 och telefonen ringer.

-Hej, det är Sune, jag vill bara kolla av ett par frågor inför morgondagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det är gruppmöte i god tid kommer Sune in i sammanträdeslokalen med famnen full av kommunala handlingar.

-Det gäller, som han ofta sa, att vara väl förberedd på olika frågor som kan dyka upp.

De två minnesbilderna fångar Sune i ett nötskal. Han var plikttrogen , såg alltid till att förankra beslut och vara påläst i frågorna. Det var en glädje att samarbeta med Sune även om det då och då kunde vara lite påfrestande för en fritidspolitiker att mötas av den enorma energi som Sune lade ner i det politiska arbetet. Arbetet för att sätta solenergin på kartan i Växjö är ett exempel.

Den lilla fritid som Sune hade ägnade åt sin Gossagård i Ingelstad. Han investerade och utvecklade gården under en lång följd av år.

Kontakterna oss emellan blev av naturliga skäl mer sporadiska. när vi båda lämnat arbetet i kommunstyrelsen Men det var alltid trevligt att träffa Sune och växla några ord om vår gemensamma tid i kommunalpolitiken i Växjö.

Centerpartiet i Växjö minns Sune med vördnad och respekt för ett helgjutet arbete för det gemensammas bästa.

Ingvar Karlsson

mångårig vän och partikamrat.