Mycket folk och många debatter
på Växjös matmässa


Under ledning av moderatorn Anders Hermansson längs till vänsterdebatterade Ida Eriksson, Eva Johansson, Doris Johansson och MonicaHaider konsumtionen av viltkött i Sverige.


Det stora tältet på Stortorget fylldes snabbt av besökare när Växjös matmässa öppnade fredagen den 13 september.

Mängder med utställare var på plats inne i tältet och i parken vid Konserthuset. Och inne i Konserthuset avlöste debatterna varandra.

Här var kommunalrådet Eva Johansson (c) en av deltagarna i en paneldebatt som Svenska Viltakademin ordnade på temat hur vi bättre ska ta vara på den resurs som viltkött är för vårt samhälle.

–Det är viktigt med stöd från samhället för att öka konsumtionen av viltkött, sa bl a statsveterinär Torsten Mörner, ordförande i Svenska Viltakademin.

Han redovisade att Sverige skjuter mest viltkött i hela världen. På årsbasis skjuts inte mindre än 110 000 vildsvin och 90 000 älgar. Ändå räcker den avskjutningen inte till för att reducera vildsvinsstammen.

–Om några år kan vi räkna med att det finns 600 000-700 000 vildsvin i Sverige. Därför måste vi bli bättre på att ta vara på viltkött sm är både en resurs och dessutom klimatsmart, sa Torsten Mörner.

Här kunde Eva Johansson glädja honom med att Växjö kommun redan har infört viltkött inom äldreomsorgen.

–Vi började i söndags, den 8 september, och kommer att ha viltkött på menyn en gång i månaden. Jag har fått rapporter om att det var mycket uppskattat, sa Eva Johansson.

Även Ida Eriksson (m) och Monica Haider (s) hade en positiv inställning till att öka konsumtionen av viltkött, liksom Doris Johansson, kostchef inom Region Kronoberg.

–Men det är viktigt att viltköttet är svenskt. Men tyvärr har bristande tillgång påverkat våra möjligheter att erbjuda viltkött inom Region Kronoberg, sa Doris Johansson.

Sammantaget finns en politisk enighet inom Region Kronoberg om att införa mer viltkött på menyn. –Men priset spelar en viktig roll. Speciellt när ekonomin inte är den allra bästa, sa Ida Eriksson.