Centerpartiet vill skapa en Grön stadsby i Växjö

Växjö kommun planerar för 135 000 invånare till år 2050, en tillväxt som ställer höga krav på vår samhällsplanering. En av Centerpartiet i Växjös lösningar för hållbar samhällsplanering är visionen om Grön stadsby som invigs som bomässa 2026.

Vi har sett exempel på olika stadsbyggnadsprojekt runt om i Sverige och nu vill Centerpartiet se ett nytt projekt i Växjö. Vi vill ta godbitar från tidigare projket och utveckla ett nytt koncept som vi kallar för Grön stadsby. I Linköping har de Vallastaden som med grönteknik gjort en modern stadsdel, som ett steg för att möta miljö och klimat utmaningar. Även i Uppsala satsar de på en stadsdel som är miljöcertifierad. Nu vill Centerpartiet att Växjö satsar på ett område som formas för att bli en by i staden som präglas av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet .

En Grön stadsby är en stadsdel där det bästa från både stad och landsbygd tas tillvara. I en stadsby ska de boende ges större möjlighet att leva klimatsmart och koldioxidsnålt. Där ska det kännas självklart att i större utsträckning cykla till skola, arbete och andra aktiviteter. En grön stadsby använder modern teknik och stadsplanering som värnar om de träd, växter och djur som redan finns inom området och grusade ytor väljs om möjligt före hårdgjorda ytor.

Vi ser en stadsby där energi och mat kan produceras lokalt i större omfattning. En stadsby har högre självförsörjningsgrad med olika lösningar för odling av grönsaker, fruktträd, bärbuskar som kan skördas, och dagvatten hanteras på ett sätt som gynnar den lokala växtligheten. Biodling och fiskodling kan också vara kompletterande verksamheter.

Den gröna stadsbyn ska planeras så att det finns närhet till vackra omgivningar som inbjuder till motion, god luftkvalitet. Detta tillsammans med låg bullernivå kommer att främja invånarnas livskvalitet och hälsa. Att leva i en grön stadsby hoppas vi ska bidra till god hälsa både för människorna, djuren och naturen.

Centerpartiet i Växjö föreslår i en motion till kommunfullmäktige att arbetet med en grön stadsby påbörjas. En stadsdel som kan bli en nationell förebild för hur man i stadsplanering arbetar in målen i Agenda 2030 i praktisk handling

För att förverkliga visionen om en Grön stadsby 2026 i Växjö krävs samarbete. Det samarbetet involverar arkitektkontor, byggföretag och andra företag, kommunens olika förvaltningar, universitet, föreningar, organisationer och enskilda personer. Växjös utnämning av Green Leaf Award visar på hur gott samarbete gjorts för en hållbar kommun, och den typen av goda samarbeten vill vi bygga vidare på.

Vi anser att en, och på sikt flera, gröna stadsbyar i attraktiva lägen kommer att bidra till en hållbar och växande kommun.

Gunnar Petersson Centerpartiet

Anders Haggren Centerpartiet

Andreas Olsson Centerpartiet