Hög aktivitet inom centern i Växjö

Aktiviteterna inom Centerpartiet i Växjö avlöste varandra
när julmånaden gjorde sitt intåg.


Söndagen den 1 december kom 15-talet medlemmar till det medlemsmöte som Växjökretsen hade bjudit in till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Smedjegatan.

Eftersom den nya distriktsexpeditionen finns i samma byggnad kunde medlemmarna före mötet också titta in på expeditionen och bekanta sig med lokalerna.

På mötet informerade vår riksdagsledamot Per Schöldberg om arbetet i riksdagen och de senaste nyheterna därifrån.

Dessutom redovisade några av de politiska arbetsgrupperna hur långt man har kommit i sina processer. Claes Bromander föredrog företagande- och arbetsmarknad, Mimmi Rito var föredragande i utbildningsgruppen och Sven Johansson tog hand om redovisningen för omsorgsgruppen.

Dagen efter, måndagen den 2 december, ordnade kommunfullmäktigegruppen årets sista möte i Växjö Fria Gymnasiums lokaler.

30-talet medlemmar var på plats när centerföreträdare i samtliga kommunala nämnder och bolag redogjorde för höstens arbete i nämnderna.

Dessutom informerade kretsordföranden Andreas Håkansson om arbetet med verksamhetsplanen och Melinda Prick berättade om kommunikationsgruppens arbete i sociala medier och tankegångarna framåt.

På mötet informerade också kommunalrådet Eva Johansson om aktuella händelser i kommunhuset och det varsel om uppsägningar som kommunstyrelsen har lagt.