Gruppmöte med både återblick och framtidsblick

Årets första möte med kommunfullmäktigegruppen måndagen den 13 januari handlade både om året som gått och de stora frågorna som Växjö kommun måste hantera under 2020.

Det tuffa ekonomiska läget påverkade redan budgeten för 2020 och kommer att påverka också budgeten för 2021 innan åtgärderna ger resultat.

En summering av Centervinsterna i budgeten för 2020 visar att Center-initiativ har bidragit till följande åtgärder:

-Revidering av landsbygdsprogrammet.

-Obligatorisk praktik på alla gymnasieprogrammen.

-Organiserade rörelseaktiviteter varje dag i skolan.

-Parkeringshus och pendlarparkeringar.

-Exploatering i och kring våra tätorter i likhet med kommunens nya utvecklingsstrategi och översiktsplan.

Men frågetecknen inför 2020 är många.

Vad händer med simhallen?

Håller budgeten för det nya kommunhuset?

Grön stadsby - Centerpartiet påverkar framtida stadsutveckling i Växjö?

- Vi har lämnat in en motion som föreslår att en grön stadsby ska tas fram i Växjö. Vi ser positivt på att förslaget till kommunfullmäktige är att titta vidare på vårt koncept Grön stadsby och definiera begreppen för hur det kan tillämpas i Växjö kommun. Det är inget färdigt koncept utan behöver förädlas, , säger gruppledaren Andreas Olsson, som också noterar Socialdemokraterna valde att yrka bifall motionen och inte valde att avvakta en utredning för att tydligare definiera begreppen som förslaget till beslut är.

Andra frågor som blir aktuella under 2020 är:

Konsthallen - var ser vi konsten under andra halvan av 2020?

Vad innebär sjukhusbygget för Växjö kommun och vad vill vi se på sjukhustomten?

Skola, omsorg och arbetsmarknad - välfärdsutmaningar i en vikande konjunktur?

–Det blir fortsatt fokus på välfärd, digitalisering och att vara en attraktiv arbetsgivare. Sedan har Växjö kommun i grunden en god ekonomi som gör det möjligt att fortsätta vara expansiva, gröna och offensiva, säger Andreas Olsson, gruppledare i kommunfullmäktige.

En förutsättning för att klara detta är ett gott företagsklimat. Därför har kommunalrådet Eva Johansson tillsammans med Blågröna Växjö lämnat in en skrivelse med ett nytt uppdrag till kommunchefen Monica Skagne.

Det handlar om att pröva ett nytt arbetssätt för att bättre möta näringslivets efterfrågan på ökad tillgänglighet, snabbare ärendehantering och mindre byråkrati.

Viktiga frågor som Centerpartiet i Växjö kommer att aktualisera under vintern/våren 2020 för att ge Växjös näringsliv ännu bättre förutsättningar.