"Köksbordsfrågorna” diskuterades på gruppmöte

Det blev en mycket bra diskussion kring ”köksbordsfrågorna” när kommunfullmäktigegruppen möttes på Växjö Fria Gymnasium måndagen den 3 februari.

Med Majja Almqvist-Rieger, sammankallande i kommunikationsgruppen, som föredragande fördelades de 23 närvarande i grupper där man diskuterade vilka frågor som nu är aktuella runt köksborden i Växjö.

Här kom deltagarna fram till att parkeringsfrågor, brottslighet, trygghet, skolan , äldreboende, klimat, invandring och Växjös nya kommunhus är på tapeten. Liksom artiklar i Smålandsposten som berör många och därmed automatiskt blir föremål för diskussion.

Efter fikapausen sammanfattade gruppledaren Andreas Olsson Centerpartiets kommundagar i Uppsala, där Andreas tillsammans med Andreas Håkansson, Cecilia Birgersson och Tina Sturesson representerade Växjöcentern.

Anders Bengtsson, ordförande i Vidingehem, informerade om det kommunala bostadsbolagets stora satsningar på en ny skola i Lammhult, preliminärt kostnadsberäknad till 270 miljoner kronor, och trygghetsboendet i Ingelstads E-hus.

Sammantaget var mötet mycket informativt. Precis som det ska vara när engagerade centerpartister träffas!