Bra möte med gruppen för stöd och omsorg

Whiteboardtavlan fylldes snabbt med tankar och idéer.


På onsdagskvällen den 12 februari hade Växjökretsens politikgrupp för stöd och omsorg ett möte med fokus på att tänka framåt. Whiteboardtavlan fylldes snabbt med idéer och tankar!

-Jag tycker att det var ett fantastiskt bra möte. Vi fick många tips och idéer och många nya tankar, säger Margareta Jonsson, ansvarig för gruppen och ordinarie ledamot i omsorgsnämnden.

Under mötet pratade man bland annat om hur man kan bli bättre på att få ut information till anhöriga samt hur Växjö kommun kan bli mer attraktiv som arbetsgivare.

Margareta Jonsson och Majja Almqvist fick många bra tips under mötet.