• / Nyheter
  • / Trafikpolitiken i fokus på kommungruppens möte

Trafikpolitiken i fokus på kommungruppens möte

Anders Åkesson lägger ut texten om Sverigeförhandiingen och den nationella planen för transportsystemet.


Anders Åkesson, riksdagsledamot från Kalmar och trafikpolitisk talesperson för Centerpartiet, gav måndagen den 9 mars 20-talet deltagare på kommunfullmäktigegruppens möte i Växjö Fria Gymnasium en pedagogisk och vltäckande beskrivning av Sverigeförhandlingen och den nationella planen för transportsystemet.

Fokus låg på höghastighetsjärnvägarna, där Centerpartiet starkt förordar att genomföra satsningen som enligt kalkylerna beräknas kosta cirka 280 miljarder kronor.

Den summan ingår inte i Sverigeförhandlingen, som är en rullande plan för samtliga kommunikationsinvesteringar i Sverige under åren 2018-2029.

I den potten finns drygt 622 miljarder kronor, fördelade på 125 miljarder för drift och underhåll av järnvägar, 164 miljarder för drift och underhåll av statliga vägar och 333 miljarder till utveckling av transportsystemet.

Anders Åkesson hävdade bestämt att Sverige behöver nya stambanor.

–Centerpartiet har fyra argument för att genomföra den här investeringen. Det handlar om kapacitet, tillgänglighet, klimat och hela landet. Med hela landet menar jag att vi har en dålig nordlig stambana som inte har kapacitet att klara järnmalmstransporterna från Luleå till Borlänge. Därför är det viktigt att vi utvecklar järnvägsnätet även i den norra delen av landet.

En annan faktor som talar för att bygga en höghastighetsjärnväg är trängseln på det befintliga stambanenätet Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

–Även om vi bygger ett dubbelspår från Alvesta till Kalmar får vi på grund av trängseln inte ut tågen på stambanan. Då blir det ju heller ingen lönsam investering, sa Anders Åkesson.

Vägnätet i sydost-Sverige var också på agendan. Bland annat genom Trafikverkets beslut att dra ned hastigheten från 90 km/timmen till 80 km/timmen på riksväg 23 mot Åseda.

–Det känns som om sydöstra Sveriges inland är bortglömt när det gäller väginvesteringar. Genom att dra ned hastigheten till 80 km/timmen blir det ju ännu mindre attraktivt att arbetspendla till och från Åseda, sa bland andra Bengt-Göran Birgersson, centerpolitiker från Uppvidinge.

Här framhöll både Anders Åkesson och riksdagskollegan Per Schöldberg att Centerpartiet har agerat mot hastighetssänkningar och att det finns ett nationellt stämmobeslut om en lägsta standard på statliga vägar.

–Målsättningen är att tvåsiffriga vägar ska ha ha tresiffrig hastighet, sa Anders Åkesson.

På mötet uttrycktes också farhågor om att Småland Airport i Växjö går mot en osäker framtid i spåren av flygskam och ett minskat resande inom Sverige.