Snabbt Coronafullmäktige med
35 ledamöter på plats

Bo Frank, fullmäktiges ordförande, blickar ut över en reducerad och rejält spridd skara ledamöter som den 24 mars tjänstgjorde på det 15 minuter långa sammanträdet.


Växjös snabbaste kommunfullmäktigemöte på år och dag genomfördes i Utvandrarnas Hus tisdagen den 24 mars.

Det tog inte mer än 15 minuter för ordförande Bo Frank och de övriga 34 närvarande ledamöterna, utsedda av sina kommunfullmäktigegrupper, att godkänna de ärenden som fanns på föredragningslistan.

Ett handlade om att godkänna deltagande på distans för sammanträden i Växjö kommun.

Vilket innebär att nämnder och bolag kan hantera sina sammanträden och är fullt beslutsmässiga under Corona-perioden.

Det andra ärendet gällde en försäljning av del av Öjaby 1:17 (fd Öjabymotet) till Hovs Mark&Maskin. Området är cirka 206 400 kvadratmeter och priset landade på 10,2 miljoner kronor.

En andra försäljning handlade om det planerade nyasjukhuset i Räppe. Här såldes fastigheterna Räppe 7:3 samt Räppe Stärkelsefabrik 2:1 till Region Kronoberg för en totalsumma på 74 miljoner kronor. De båda tomterna är enligt kalkylerna värda 44 miljoner kronor och sedan tillkommen ytterligare 30 miljoner kronor för att kunna uppföra nya fotbollsplaner med tillhörande verksamhetsbyggnader för Räppe GoIF inom verksamhetsmarken på området Bredvik.

Som avslutning på mötet justerades också renhållningstaxan genom införande av nytt hämtningsintervall.

Hur länge den här mötesformen är lika med det nya normalläget återstår att se.

-Jag tror att digitala möten blir vanliga framöver. Principen är annars att möten ska vara fysiska men vilken form det blir ska tydliggöras i kallelsen, sa kommunfullmäktiges sekreterare Martin Fransson i sin genomgång inför beslutet.

Varje parti var representerat i relation till antalet valda ledamöter i fullmäktige. Vilket innebar att Centerpartiet representerades av Andreas Olsson, Anders Bengtsson och Margareta Jonsson.

Mycket tyder på att det blir ett numerärt reducerat fullmäktige som samlas även på mötet i april.

Dessutom meddelade Bo Frank att budgetfullmäktige i juni är inställt. Något nytt datum är inte bestämt.