• / Nyheter
  • / Andreas Olsson blir nytt kommunalråd

Andreas Olsson blir nytt kommunalråd

Till nytt kommunalråd i Växjö har Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp och kretsstyrelse enhälligt utsett Andreas Olsson.

Han är sedan valet 2018gruppledare samt ersättare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Har tidigare också varit ledamot i nämnden för Arbete och Välfärd. Han tillträder sitt nya uppdrag den 1 januari 2021.

Andreas är 31 år, född och uppväxt i bruksorten Perstorp i Skåne och engagerade sig tidigt i politiken där samhällsutvecklingen i hembygden och ett intresse för rikspolitik väckte det politiska engagemanget. Flyttade till Växjö 2011 och utbildade sig till gymnasielärare vid Linnéuniversitetet.

Beslutet att utse Andreas Olsson till kommunalråd grundas på att han som gruppledare har visat en stark vilja att i Blågröna Växjö driva Centerpartiets förslag och idéer för att sätta partiets prägel på den politik som utvecklar kommunen.

  • Det är givetvis både hedrande och en stor utmaning att ta sig an kommunalrådsposten. Min ambition är att centerpartiet ska vara den ledande reformkraften i Växjöpolitiken. Jag vill vara lagledaren som med hjälp av ett kompetent team, bestående av båda nya och erfarna politiker, bildar ett vinnande lag för en valframgång 2022.

Andreas Olsson betonar att en av nycklarna till framgång är en bra dialog med medborgare, civilsamhälle och företagare. Växjö måste på ett tydligare sätta axla rollen som en stark motor i regionen och därför är ett bra samarbete i länet en viktig faktor för en positiv regional utveckling.

Växjö står liksom många andra kommuner inför stora utmaningar.

  • Jag ser fyra områden som särskilt prioriterade att lyfta fram: en trygg vård och omsorg, en bra skola i hela kommunen, att vi tar tillbaka positionen som en kommun med ett av landets bästa företagsklimat och därmed underlättar för näringslivet att växa och skapa nya jobb, samt inte minst en fungerande och hållbar landsbygdsutveckling, säger Andreas Olsson.