Budget för 2021 med många
tydliga Centerperspektiv

Det är en budget med många tydliga Centerperspektiv som den Blågröna majoriteten presenterar inför 2021.

Genom att staten som en konsekvens av Coronapandemin skjuter till stora belopp kan vi nu se att Växjö kommun aldrig tidigare har haft så mycket pengar att fördela till nämnder och verksamheter.
Ett beräknat resultat på plus 2 miljoner kronor i budgeten för 2020 blev i stället 200 miljoner kronor. Alltsammans är Coronapengar säger kommunalrådet Eva Johansson som tillsammans med sin efterträdare Andreas Olsson har förhandlat fram budgeten för Centerpartiets räkning.

När kommunfullmäktige antar budgeten på sitt möte den 17 november har samtliga nämnder utom valnämnden fått tillskott.

För omsorgsnämnden ger det 52,4 miljoner kronor till totalt drygt 1,4 miljarder kronor.

-Alla invånare ska ha en trygg välfärd. Därför skapar vi ett kvalitetsprogram mot äldreomsorgen för att stärka demensarbete, bryta den av många upplevda ensamheten och underlätta för anhöriga. Även seniorlotsen ska förstärkas för att bidra till aktiveringen av äldre. Vi ska också genomföra ett kompetenslyft och anställa fler specialistsjuksköterskor, säger Eva Johansson.

Kommunen bildar också en ny samhällsbyggnadsförvaltning för att kunna ge företagare och invånare bättre service och bemötande.

Det innebär bland annat att Vidingehem i det nya bostadsbolaget som man bildar tillsammans med Växjöbostäder ges större resurser.

-Vi vill att flera ska få möjligheter att bo, verka och leva på vår landsbygd genom att skapa flera villatomter och bostadsområden. Senior- och trygghetsboende ska finnas i hela kommunen och vi ska också göra en kartläggning av de många ödehus som finns på landsbygden, säger Andreas Olsson.

Ett annat centerförslag som som kommer att prägla stadsplaneringen och initieras under 2021 är konceptet ”Grön stadsby”. Centerpartiet vill också uppmuntra företagshotell utanför Växjö tätort och verka för att Södra länken blir en regional väg.

Totalt omsluter Växjö kommun i sin budget för nästa år drygt 5,3 miljarder kronor, en ökning med 120 miljoner kronor jämfört med 2020.