• / Nyheter
 • / Inget motsatsförhållande mellan stad och landsbygd

Inget motsatsförhållande
mellan stad och landsbygd

I många sammanhang talas det tyvärr om stad
och landsbygd som ett motsatsförhållande.

Det är ett synsätt måste förändras.
Långsiktig hållbarhet, miljö och klimat är frågor som måste genomsyra beslut på alla nivåer och där är landsbygden en fundamental del.

Vi upplever också att ”Gröna Vågen 2.0” är ett faktum som måste tillvaratas. Då blir det ännu mer angeläget att se stad och landsbygd som en enhet där ett sammanhållet synsätt skapar framgång för hela Växjö kommun.

Därför är vi inom centern angelägna om att driva ett stort antal frågor som exemplifierar detta. Vi vill bland annat:

 • - Att det finns skolor och seniorboende / trygghetsboende i hela kommunen. Men även vårdcentraler och paketutlämning.
 • - Skapa möjligheter för företag att etablera sig på landsbygden.
 • - Bilen är en viktig del i en levande landsbygd. Påverka trafikverk, regering etc., så att standarden på våra vägar blir bättre. Men även se möjligheter med snabbomställning till biogas av dagens bensinbilar.
 • - Uppmuntra och förenkla möjligheterna till boende på landsbygden. Det finns stora möjligheter till detta i kommunen utan att inskränka på övrig verksamhet som t.ex. jordbruk och skogsbruk.
 • - Livsmedelsproduktionen i kommunen är en grundläggande faktor för en livskraftig landsbygd, med aktivt lantbruk. Förutom att producera mat skapar det ovärderliga mosaiklandskap, med dess biologiska mångfald.
 • - I pandemins spår ser vi att allt fler jobbar hemifrån. Detta kommer säkert att bli allt vanligare framöver varför ett till 100 % utbyggt fibernät är fullständigt nödvändigt. Kommunen ska också göra det möjligt för anställda och gymnasieelever att arbeta från kontorshubbar runt om i kommunen.
 • - Uppmuntra etablering av företagshotell på landsbygden, gärna tillsammans med bygdegårdsföreningar eller andra aktörer.
  Vi måste kunna bygga vår kommun på olika sätt beroende på platsens förutsättningar.Alla måste inte ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp eller en bussförbindelse utanför husknuten. Vi behöver utveckla nya lösningar och se till de lokala förutsättningarna som skapar dynamik till hur hela kommunen utvecklas i såväl staden som på landsbygden.
 • Eva Johansson, kommunalråd (c)
 • Andreas Olsson, gruppledare kommunfullmäktige (c)
 • Thomas Magnusson (c)