Digitalt fullmäktige antog
budget och ny landsbygdsplan

Växjö kommunfullmäktige tog två framåtblickande beslut under sitt helt digitala och drygt 12 timmar långa möte tisdagen den 17 november.

Dels fick den Blågröna majoriteten igenom sitt budgetförslag för 2021 plus att ledamöterna i total enighet över blockgränserna antog en ny landsbygdsplan som ersätter den tidigare från 2014.

-Nu återstår det stora jobbet att genomföra förslagen
i planen säger Andreas Håkansson (c).

För Växjöcentern innebär det att man vill förverkliga och driva ett stort antal frågor partiet offentliggjorde i en debattartikel i Smålandsposten samma dag som planen beslutades.

Bland annat vill centern att:

  • Det finns skolor och seniorboende/trygghetsboende hela kommunen.
  • Skapa möjligheter för företag att etablera sig på landsbygden.
  • Uppmuntra och förenkla möjligheterna till boende på landsbygden.
  • Stimulera livsmedelsproduktionen.
  • Uppmuntra etablering av företagshotell på landsbygden.

Den nya landsbygdsplanen ligger inom ramen för hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030, som är en del i Växjö kommuns vision.

-Växjö kommun ska främja ett starkt föreningsliv i tätorter och på landsbygden. För att nå framgång krävs samverkan mellan stat, kommun, privat sektor och ideella organisationer, säger kommunalrådet Eva Johansson (c).

När det var dags att diskutera och anta budgeten för 2021 ville Socialdemokraterna använda en stor del av de statliga bidrag som bidragit till ett stort överskott i kommunens finanser under 2020 till punktinsatser under nästa år.

Men det förkastades av de Blågröna som under beteckningen ”Trygg välfärd” ska trygga finansieringen av välfärden, ge ökad kraft för att bygga mer utanför Växjö, öka tryggheten på offentliga platser samt förbättra företagsklimatet och minska arbetslösheten.