Regional enighet om kommande infrastruktursatsningar

I fredags presenterade regeringen sin proposition för infrastrukturåtgärder.

Detta blev startskottet i att ta fram en ny nationell och regional plan för infrastruktursatsningar de kommande 10 åren. Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg samt Alvesta och Lessebo kommun går nu ihop och pekar ut de regionalt viktiga projekten som de vill ha med i dessa planer.

Tillsammans har Region Kronoberg samt kommunerna Växjö, Lessebo och Alvesta kommit överens om en regional och kommunal medfinansiering av dubbelspårsutbyggnaden mellan Växjö och Alvesta. Utöver detta är Region Kronoberg och Växjö kommun överens om finansiering av ny station i Räppe samt utveckling av Norrleden och Södra länken som viktiga infrastruktursatsningar framöver. I de utpekade projekten är kommunerna och regionen beredda att betala viss del mot att regeringen betalar resterande.

Nu kommer avsiktsförklaringar tecknas med Trafikverket som i sin tur lämnar in dessa som underlag till prioriteringen i nationell plan av regeringen. Beslut om nationell plan med åtgärder planeras tas 2022.

Det är viktigt att kommunerna och regionen är eniga i prioriteringarna av infrastruktur objekten. För centerpartiets del som har drivit frågan om dubbelspår länge och är en angelägenhet för stora delar av tågresandet i södra Sverige bör den vara given i kommande nationellplan.

Att Södra länken prioriteras i den lokala trafikplanen är mycket viktig för vår kommunutveckling i de södra kommundelarna men även ett viktigt nav för Tingsryd och Alvesta, samt en viktig avlastningen och beredskap för Norrleden.