Nyheter i kommunpolitiken

Vänsterpartiet: Ni far med bostadspolitiska osanningar!

Jag skrev tillsammans med Per och Ola Johansson ett svar till Vänsterpartiet om fri hyressättning. Ett högaktuellt ämne som fått Vänsterpartiet att ställa till med politisk kris mitt under pågående pandemi. Fortsättning följer med rikspolitiken.

Vänsterpartiet vill med sin insändare skrämma Växjös hyresgäster genom att fara med direkt osanning om att hyror kommer att chockhöjas om Socialdemokraterna, Miljöpartiets, Centerpartiets och Liberalernas politik genomförs.

Centerpartiet vill därför nu nyansera debatten och beskriva de verkliga syftena och varför det är bra för hyresmarknaden på lång sikt. Förslaget om fri hyressättning påverkar ju inte några hyresrätter som finns idag, utan rör enbart sådant som byggs efter juli -22. Inte heller där kommer hyrorna generellt sett bli högre än de är för nya lägenheter idag. Målet är att öka byggandet och på sikt bli av med bostadsköerna i Växjö och på andra håll i landet. Utbudet och efterfrågan kommer få styra hyresnivåerna när en hyresgäst och en fastighetsägare kommer överens om hyran i en ny lägenhet.

Svensk bostadsmarknad har stora problem, med orimligt långa bostadsköer i flera städer. Nu presenteras en utredning om fri hyressättning i nyproduktion, för att fler lägenheter ska kunna byggas i Sverige. Idag kan det ta tio, nästan tjugo år, att få förstahandskontrakt till en hyreslägenhet i våra större städer och det finns likartade problem i Växjö. Att det på många håll i landet byggs det för lite är ett allvarligt samhällsproblem som måste lösas. Sverige är nu i stort behov av skarpa politiska reformer som bidrar till ett ökat bostadsbyggande, kortare köer, mindre svarthandel och en tryggare bostadsmarknad. Unga människor drabbas särskilt hårt av bostadsbristen idag. Man kommer helt enkelt inte in på bostadsmarknaden. Det som verkligen behövs är att fler lägenheter blir lediga, och då måste politiken skapa rätt förutsättningar. Centerpartiets mål är inte att införa marknadshyror, utan att det i hela Sverige ska gå att få tag på en bostad när man behöver den. Bostadsmarknaden behöver även andra reformer, inte minst regelförenklingar, men det tydligt att friare hyressättning i nyproduktion är en viktig pusselbit om Sverige ska få fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Den här utredningen handlar enbart om nyproduktion. Ingen som idag bor i en befintlig hyresrätt kommer att få sin hyra höjd. Det är väldigt viktigt att vi ser till att fler hyreslägenheter byggs runtom i landet, för det system vi har idag med trögrörlig bostadsmarknad fungerar väldigt dåligt och ger oss inte de bostäder som behövs.

Ola Johansson, talesperson i bostadsfrågor (C)

Per Schöldberg, riksdagsman Kronoberg (C)

Andreas Olsson, kommunalråd Växjö (C)