Motion från Kronoberg fick gehör på dagens riksstämma med Centerpartiet:

Kraftigt ökande viltskador måste begränsas

Centerpartiets riksstämma har idag beslutat att ”tillsätta en ny jaktlagsutredning som bidrar till ett modernt och enkelt regelverk som möter en bred acceptans och där skadorna för jord och skogsbruket samt mängden viltolyckor minskar”.

Detta på ett initiativ från Thomas Magnusson, Rinkaby, som drivit pådrivande i frågan under flera år.

Det är allmänt känt att vildsvinsstammen ökar explosionsartat, men även hjort ökar kraftigt, vilt rent generellt ökar, med ökade skador på jordbruksgrödor, men även i skogen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsammans med branschen gjort en analys vad vildsvinsskadorna kostar en ”normal bonde ” man hamnar på över 250 000 kronor årligen !!!

  • Jag är nöjd med att min motion har vunnit gehör på C stämman, även om jag hade velat gå längre i ambitionen i texten, framhåller Thomas Magnusson.
  • Nu är det upp till Centerpartiet att driva frågan, jag kommer naturligtvis att bevaka så att denna utredning verkligen ser till att vi får en ny jaktlag som innehåller verktyg så att skadorna minskar radikalt

Ska vi lyckas att nå Naturvårdsverkets ambition att viltskadorna ska halveras till 2025, så är det bråttom.

För mer information kontakta:

Thomas Magnusson

Mobil nr 070-315 31 52

Ledamot i kommunstyrelsen Växjö, kretsordförande för Centerpartiet i Växjö