Centerpartiet jobbar för ett aktivt och fritt skolval för våra elever.

– Vi vill att skolorna utvecklar sina profiler och att barnen har olika skolor att välja på. Vi vill stärka lärarens roll i klassrummet och vi vill stärka rektorns roll på skolan och att man får ett bra samarbetsklimat Det blir bra för alla våra skolor i HELA Växjö kommun, säger Tina Sturesson (C), ledamot i utbildningsnämnden i Växjö kommun.

Video