Kontaktpersoner

Ordförande

Sven Tornberg
Telefon: 070-372 32 97
sven.tornberg@haparanda.se

Projektledare
Maria Granström
Telefon: 072-222 02 93
maria.granstrom@centerpartiet.se

Sekreterare
Monica Westman


Webbmaster
Bertil Segerlund
Telefon: 076-147 95 45
bertil@segerlund.net