Politiska uppdrag

Valberdningen
Ordinarie Ersättare

Gun-Britt Liljergren ordf.                                    Anne Sulia                                     
Johan Isaksson vice ordf                                                                            

Kommunfullmäktiges presidium

Bertil Segerlund, orförande

Revisorer

Rolf Pelli

Kommunstyrelsen
Ordinarie                                                                 Ersättare
Sven Tornberg, ordförande                                  Perarne Kerttu
                                                            Janne Lind
Bertil Segerlund                                                     Elisabeth Liljebäck
                                                                                 Gun-Britt Liljergren

Barn- och ungdomsnämnden
Ordinarie                                                                Ersättare
Perarne Kerttu, vice ordf                                      Karin Haara
Anne Sulila                                                             SamiTalonen
                                                                                 Elisabeth Liljebäck

Socialnämnden

Janne Lind ordförande                                           Ilya Sysoeva
Monica Westman                                        Ritva Angeria
                                                                                   Sami Talonen

Samhällsbyggnadsnämnden

Ingemar Harila, vice ordf                                      
Carin Kerttu                                                         Ulla Hardelin
                                                                            Roger Snäll

Valnämnd

Monica Westman, ordf                                          Sami Talonen 
Ritva Angeria                                                                                                                                      

Nämndemän

Elisabeth Liljebäck
Maria Granström

HABO

Roger Snäll

Haparanda värmeverk

Perarne Kerttu                                                        Roger Snäll

Bottenvikens Reningsverk AB

Sven Tornberg