Haparanda
Centerpartiet lokalt
  • / Politiska uppdrag

 Politiska uppdrag

Valberdningen
Ordinarie                                                             Ersättare

Perarne Kerttu                                                      Janne Lind
Sven Tornberg                                                      Gun-Britt Liljergren

Kommunfullmäktiges presidium

Bertil Segerlund 1 vice orförande

Revisorer

Rolf Pelli

Kommunstyrelsen

Sven Tornberg                                                        Perarne Kerttu
Gun-Britt Liljergren                                               Catharina Strandberg
Janne Lind                                                               Kristiina Kvist

Barn- och ungdomsnämnden

Perarne Kerttu                                                        Tina Luthström
Karina Persson                                                       Tina Mykkänen
Ulla Hardelin                                                           Gun-Britt Liljergren

Socialnämnden

Anne Sulila                                                               Kurt Klockare
Janne Lind

Samhällsbyggnadsnämnden

Bertil Segerlund                                                      Carin Kerttu
Johan Isaksson                                                        Vesa Vuokila

Valnämnd

Ulla Hardelin                                                            Kristiina Kvist
Bertil Segerlund                                                      Gun-Britt Liljergren

Nämndemän

Valle Olsson, Kurt Klockare, Elisabeth Liljebäck

HABO

Vesa Vuokila                                                            Sven Tornberg

Haparanda värmeverk

Perarne Kerttu