Politiska uppdrag

Valberdningen
Ordinarie
Bertil Segerlund
Maria Granström
                                                                  
Revisorer
Rolf Pelli

Kommunstyrelsen
Ordinarie                                                                
Perarne Kerttu
Bertil Segerlund
 
Ersättare
Lisa Nilsson
Maria Granström
Gun-Britt Liljergren

Barn- och ungdomsnämnden
Ordinarie                                                               
Stina Medström
Elisabet Linjebäck

Ersättare
Lisa Nilsson
Maria Granström

Socialnämnden
Virpi Nilimaa
Allis Holm

Ersättare
Johan Isaksson
Tim Brukner
Elisabet Liljebäck

Samhällsbyggnadsnämnden

Ingemar Harila                                    
Carin Kerttu

Ersättare
 Virpi Nilimaa
Elisabet Liljebäck
Johan Isaksson

Valnämnd

Carin Kerttu
Sven Torberg

Ersättare
Gun-Brtitt Liljergren
Ulla Hardelin                                                                                                                                 

Nämndemän

Elisabeth Liljebäck
Maria Granström

HABO

Roger Snäll

Haparanda värmeverk

Perarne Kerttu                                                        Roger Snäll

Bottenvikens Reningsverk AB


Text