• / Politiska uppdrag

 Politiska uppdrag

Valberdningen
Ordinarie                                                             Ersättare

Gun-Britt Liljergren ordf.                                    Anne Sulia                                     
Johan Isaksson vice ordf                                                                            

Kommunfullmäktiges presidium

Bertil Segerlund, orförande

Revisorer

Rolf Pelli

Kommunstyrelsen
Ordinarie                                                                 Ersättare
Sven Tornberg, ordförande                                  Perarne Kerttu
                                                           Janne Lind
Bertil Segerlund                                                     Elisabeth Liljebäck
                                                                                 Gun-Britt Liljergren

Barn- och ungdomsnämnden
Ordinarie                                                                Ersättare
Perarne Kerttu, vice ordf                                      Karin Haara
Anne Sulila                                                             SamiTalonen
                                                                                Elisabeth Liljebäck

Socialnämnden

Janne Lind ordförande                                           Ilya Sysoeva
Monica Westman                                        Ritva Angeria
                                                                                  Sami Talonen

Samhällsbyggnadsnämnden

Johan Isaksson, vice ordf                                       Carin Kerttu
Ingemar Harila                                                        Ulla Hardelin
                                                                                 Roger Snäll

Valnämnd

                                            Sami Talonen 
Ritva Angeria                                                            Johan Isaksson
                                                                                 

Nämndemän

Valle Olsson, Kurt Klockare, Elisabeth Liljebäck

HABO

Roger Snäll

Haparanda värmeverk

Perarne Kerttu                                                        Roger Snäll

Bottenvikens Eeningsverk AB

Sven Tornberg