Haparanda
Centerpartiet lokalt
  • / Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Sven Tornberg

Vice ordförande: Janne Lind

Kassör: Carin Kerttu

Sekreterare: Perarne Kerttu

Ledamöter: Kurt Klockare,  Johan Isaksson, Gun-Britt Liljergren

Ersättare: Vesa Vuokila, Elisabeth Liljebäck, Eija Stenberg.

Revisorer:

Seppo Hannula, sammankallande och Rolf Pelli
ersättare: Bengt Kallioniemi och Anna-Lena Ivari

Valberedning:

Ulla Hardelin, sammankallande och Bertil Segerlund.