Haparanda
Centerpartiet lokalt
  • / Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Janne Lind

Vice ordförande: Sven Tornberg

Kassör: Carin Kerttu

Sekreterare: Perarne Kerttu

Ledamöter: Vesa Vuokila,  Johan Isaksson, Gun-Britt Liljergren

Ersättare: Lars-Gunnar Lundström, Elisabeth Liljebäck, Eija Stenberg.

Revisorer:

Seppo Hannula, sammankallande och Rolf Pelli
ersättare: Bengt Kallioniemi och Anna-Lena Ivari

Valberedning:

Ulla Hardelin, sammankallande, Bertil Segerlund, Roger Snäll och Sami Talonen