Styrelsen

Ordförande: Janne Lind

Vice ordförande:

Kassör: Carin Kerttu

Sekreterare: Perarne Kerttu

Ledamöter: Virpi Nilimaa, Elisabeth Liljebäck, Lisa Nilsson, Allis Holm

Ersättare: Sven Tornberg, Stina Medström, Viktor Medström

Revisorer:

Johan Isaksson, sammankallande och Margith Lindbäck Segerlund

Valberedning:

Roger Snäll sammankallande, Bertil Segerlund och Tim Brûckner