Styrelsen

Ordförande: Sven Tornberg

Vice ordförande:

Kassör: Carin Kerttu

Sekreterare:

Ledamöter: Perarne Kerttu,  Johan Isaksson, Elisabeth Liljebäck, Janne Lind

Ersättare: Gun-Britt Liljergren, Anne Sulila, Maria Granström

Revisorer:

Seppo Hannula, sammankallande och Rolf Pelli
ersättare: Bengt Kallioniemi och Anna-Lena Ivari

Valberedning:

Roger Snäll sammankallande