Styrelsen

Ordförande: Sven Tornberg

Vice ordförande: Janne Lind

Kassör: Carin Kerttu

Sekreterare: Perarne Kerttu

Ledamöter: Virpi Nilimaa, Elisabeth Liljebäck, Ritva Angeria

Ersättare: Gun-Britt Liljergren, Allis Holm, Stina Medström

Revisorer:

Johan Isaksson, sammankallande och Margith Lindbäck Segerlund

Valberedning:

Roger Snäll sammankallande, Bertil Segerlund och Tim Brûckner