Näringsliv/Arbete

Ett nytt ledarskap för Haparanda

Våra företag och vårt näringsliv är det som är grunden för att vi ska kunna ha en kommunal verksamhet. Det är företagen och deras anställda som genom skatten finansierar barnomsorg, skola, äldreomsorg och all annan verksamhet som kommunen sköter.

Därför är det viktigt att våra lokala företag ges möjlighet att utvecklas och växa samtidigt som vi arbetar för att fler företag ska etablera sig i Haparanda. Då skapas fler jobb i kommunen och vår välfärd kan utvecklas.

Vi vill, tillsammans med vårt näringsliv, ta fram en tillväxtstrategi om hur vi kan utveckla vår kommun. En viktig del i detta arbete är att utveckla infrastruktur och kommunikationer i och till Haparanda.

Vi har stora förutsättningar att utveckla vår besöks och upplevesenäring ytterligare. Vi har stora obrutna isvidder, norrsken och ofrusna forsar med en trolsk dimma kalla vinternätter. Under sommaren har vi vår skärgård och midnattssol. Det som för oss upplevs som vardag är andra människors upplevelse.

Centerpartiet i Haparandas förslag:

Utveckla infrastrukturen och kommunikationerna i hela kommunen

Hela kommunhuset ska fungera som näringslivskontor där alla medarbetare ska förstå näringslivets betydelse

Synliggör och aktivt arbeta med att besöka våra lokala företag

Det ska vara snabbt och enkelt att få kontakt och beslut från kommunen

Det ska finnas en kontaktperson som lotsar företagen fram genom byråkratin

Behövs det möten för att beslut ska kunna fattas så ska det räcka med ett möte

Tillsammans med det lokala näringslivet ta fram en tillväxtstrategi för Haparanda

Upphandlingar ska anpassas så att vårt lokala näringsliv ges goda förutsättningar att delta

Utveckla upplevelseturismen i kommunen tillsammans med privata aktörer

Småskalig livsmedelsindustri ska stimuleras

Satsa på gröna näringar, skola – jordbruk i samverkan

Öka användandet av lokalproducerade livsmedel i kommunens verksamhet

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.