Socialomsorg/Vård

För Haparandas bästa

Socialomsorg och vård
Alla kommer vi någon gång i livet att behöva omsorg av något slag. Det kan vara när vi blir äldre,
drabbas av sjukdom eller mår dåligt av omständigheter vi själva kan ha svårt att ta oss ur.
Att den sociala omsorgen då finns nära och möter oss efter våra specifika behov för stunden är att
visa respekt för människan. Genom den sociala omsorgen skapar vi med gemensamma medel den
trygghet som kanske saknas för stunden.
Att kunna leva som vanligt så långt in i livet som möjligt har ett värde i sig. Därför är valfrihet viktigt
för oss. Den vård och omsorg man får på äldre dar måste ta hänsyn till den enskildes önskemål.
Därför vill vi utveckla möjligheterna att kunna bo i trygghetsboenden även i andra delar av
kommunen än i centrala stan.
Det pågår en ständig diskussion om vinster i välfärden, att våra gemensamma resurser inte ska
hamna i riskkapitalets fickor. Vi anser att den största vinsten är att vården finns nära och tillgänglig
och att man får den hjälp man behöver när man behöver den. Närhet och kvalitet är viktigare än
verksamhetsform. Det är en trygghetsfråga men också en fråga om Haparandas möjligheter att växa
och utvecklas.

Centerpartiet i Haparandas förslag:
• Värna valfriheten inom vården och äldreomsorgen – det viktigaste är att den är bra inte
vem som driver den
• Begränsa antalet personal som besöker hemtjänsttagare till max 10 stycken under en
tvåveckorsperiod
• Arbeta för att förbättra den psykiska hälsan hos medborgarna i samverkan med regionen
• Utveckla det förebyggande arbetet mot ohälsa och drogmissbruk
• Utveckla barn och ungdomspsykiatrin i Haparanda
• Utveckla Trygghetsboenden även i andra delar av kommunen än centrala stan
• Öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionsvariationer genom att förbättra
trafikmiljön
• Säkra tillgången på kompetensförsörjning inom vård och omsorg – arbeta för att
förbättra arbetsmiljön genom att begränsa antalet medarbetare per chef


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.