Hur har ni räknat, socialdemokrater?

Hur är egentligen läget med Luleås skola – och hur ser den ut i framtiden? Arne Nykänen (C) skriver på Kuriren Debatt:

”Vi är stolta över skolan i Luleå” skriver Socialdemokraterna i en debattartikel i Kuriren 17 augusti. I artikeln beskrivs de goda resultaten vi tidigare har haft och vikten av att alla barn ska få klara skolan. Detta tror jag alla partier i Luleå skriver under på. Vad Socialdemokraterna däremot inte skriver är vad de gjort under 2018 (sparat 36,5 miljoner på skolan), och vad det tänker göra om de får fortsätta vid makten efter valet (t.ex. spara ytterligare 19 miljoner på skolan under 2019). I artikeln skryter de med att de satsar 10,5 miljoner per år på lärarna. Om Socialdemokraterna menar att 10,5 miljoner minus 36 miljoner minus 19 miljoner är en satsning behöver vi skicka tillbaka dem till skolbänken snarast!

I samma tidning avfärdar Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Carina Sammeli (S), Liberalernas välgrundade förslag att satsa på lärarassistenter. Detta visar bristen på vilja att satsa på skolan. Projektet Framtidens skola lanserades av Socialdemokraterna som en satsning på skolan i Luleå och ett av de tyngsta argumenten var att det skulle avhjälpa lärarbristen. Framtidens skola innebär att Luleå går från mindre och medelstora låg- och mellanstadieskolor till färre och större skolor. Stora skolor påstods vara mer attraktiva för lärare och omstruktureringen skulle därmed göra det lättare att rekrytera. Förutom att detta inte stämmer, den förstudie som gjordes inför Framtidens skola visade att lärare och rektorer föredrar mindre och medelstora skolor, så hjälper det inte att vara attraktiv om det inte finns tillräckligt många lärare att rekrytera. Lärarassistenter skulle därför avlasta lärarna och på kort sikt tillåta att vi, om vi absolut måste, kan klara oss med något färre lärare men ändå öka personaltätheten på skolorna. Det minskar arbetsbördan för lärarna och skapar en bättre arbetsmiljö, något som på lång sikt hjälper till att göra läraryrket attraktivare genom att låta lärarna fokusera på det de brinner för, att undervisa. Detta är mycket viktigt för att säkra tillgången till duktiga lärare på längre sikt.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna inte hade annat än besparingar i åtanke när Framtidens skola utformades. På större enheter är det lättare att sänka lärartätheten och öka barngruppernas storlek när lärarbristen slår till. I Sammelis svar till Liberalerna kan vi för första gången läsa det i klartext: ”om vi hade 35 miljoner över för skolan i Luleå så skulle vi satsa på betydligt fler saker än bara lärarassistenter. Vi tror vi skulle kunna ha fler lärare, behålla storleken på klasser och barngrupper, en förstärkt elevhälsa”. Fortsatt mindre pengar till skolan och större barngrupper verkar vara Socialdemokraternas vallöfte till Luleåborna.

Framtidens skola har alltså följts av upprepade nedskärningar på skolan, och när konkreta och konstruktiva förslag på förbättringar läggs av oppositionen avfärdas de med att vi inte har råd. Men politik handlar om prioriteringar. Vi har inte har råd att spara mer på skolan! De problem besparingarna kommer att orsaka kommer att kosta mångfalt mer att lösa i framtiden. Därför prioriterar Centerpartiet skolan. Vi vill behålla standarden på den skola vi alla är så stolta över, och återföra de pengar som Socialdemokraterna skurit bort. En del av dessa pengar kan med fördel satsas på lärarassistenter. Centerpartiet driver på nationell nivå frågan om att komplettera skolan med lärarassistenter och i Luleå ställer vi oss naturligtvis bakom Liberalernas förslag. Det är en konstruktiv dellösning på lärarbristen.

Sammeli frågar varifrån Liberalerna ska ta 35 miljoner till lärarassistenter. Det får Liberalerna svara på, men jag kan svara för att Centerpartiet har täckning för detta i vårt budgetförslag. Vi vill återställa skolans budget till den nivå som låg 2014 (naturligtvis kompenserad för kostnadsökningar och utökad verksamhet). Detta eftersom vi även fortsättningsvis vill kunna känna oss stolta över skolan i Luleå!

Arne Nykänen, Centerpartiet i Luleå

Eftersom vi hänvisar till vårt budgetförslag i artikeln har vi fått frågor om hur det ser ut. Här finns det att läsa i sin helhet:

Centerpartiets budgetförslag för Luleå kommun 2018-2020 , 128.2 kB.