Slutreplik på dundersnusmonologen

Det kom slutligen ett  svar från Jan Ask, humoristisk snusfabrikör tillika kommunfullmäktiges ordförande i Degerfors om användandet av kommunens vapen.

Vi kan som läsare också nöja oss med den uppmärksamhet som frågan fått i Nerikes Allehanda ( nätupplaga i lördagens tidning) och även se de svar som lämnades där. Svaren innehåller både viss självkritik, men också signaler om att det är ganska ok att man som privatperson/förening får använda kommunens vapen/logotyper så länge det inte sker i kommersiellt syfte. Numera kan alltså alla fritt disponera kommunvapnet i  skojfriska sammanhang? Jan Ask tycker också att vi som oppositionsföreträdare skall ägna oss åt vår egen politik istället för att kritisera hans dåliga omdöme. Och att vi saknar humor. Något som ej är fallet. Men med Jan Ask som ståuppare  krävs det nog att han ropar till publiken-  Skratta! efter varje framträdande för att det ska bli roligt. I rollen som oppositionspolitiker ingår det att man ska granska det som de styrande gör, analysera och vara en motvikt och korrigera det vi anser vara fel. Vilket vi nu gjort. Det är opposition.   Det är beklagligt att Jan Ask blandar ihop sin roll som privatperson och ordförande i fullmäktige och att Jan Ask har så dålig kännedom eller inte vill företräda det preventiva arbete som bedrivs när det gäller Alkohol, droger, narkotika och tobak.
Vi har för övrigt fått stor uppbackning av kommunmedborgare  för att vi belyst denna fråga.

För Kristdemokraterna i Degerfors
Jan Johansson

För Centerpartiet i Degerfors
Anders Persson